Vej-eu.dk - Kapacitetsvurdering - Hvor meget trafik er der plads til - brug værktøjerne rigtigt
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO10. - 11. november 2021 PRISKr. 8.300,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST8. september 2021
TIDOnsdag den 10. november: 09.00 - 17.00
Torsdag den 11. november: 09.00 - 16.00
DAGE2
ANTAL20 deltagere LEDIGE 20 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Kapacitetsvurdering - Hvor meget trafik er der plads til - brug værktøjerne rigtigt
Print
Introduktion til vejkapacitet
Udbytte af kurset
Kursisterne vil efter gennemførelse af kurset være klædt på til at vælge/bestille den bedst egnede metode til kapacitetsvurdering afhængig af planlægnings-/projekteringsniveau og data til rådighed.
Kursisterne vil forstå vigtigheden af begreber som kalibrering og validering samt modellers præcision med henblik på vurdering af trafikanlæg samt trafikanters behov for fremkommelighed.
Endelig vil kursisterne forstå samspillet imellem opgavestiller og opgavetager, og få et indblik i hele processen fra beslutningstagning til afrapportering samt kendskab til de faldgruber, der ofte opstår undervejs i forløbet.
Det lærer du
Kurset er i høj grad en gennemgang i "best practice" inden for alle aspekter af kapacitetsvurdering - fra beslutningstagning til afrapportering. Kurset er bygget op omkring en række temaer, gruppeøvelser og cases, med det formål at give deltagerne en forståelse af hvordan kapacitetsvurderinger kan og bør foretages i praksis.
Kurset omfatter problemstillinger, udfordringer og muligheder fra de indledende planlægningsøvelser til detailprojektering, herunder krav til præcision, ressourcer og data.
Kursusdeltageren vil stifte bekendtskab med forskellige værktøjer til kapacitetsvurdering - lige fra makroskopiske via meso- til mikroskopiske modeller, dog med fokus på først- og sidstnævnte der er de mest anvendte i det danske marked p.t.

Makroskopiske modeller:
»De er nemme og enkle at bruge, og har et betydeligt mindre detaljeret databehov
»De er begrænset med henblik på kompleksitet, f.eks. hvad angår trafikstyrede signalanlæg og betydningen af tætliggende kryds
Mikroskopiske modeller:
»De kan analysere komplekse trafikale systemer (netværk af kryds, samordning, trafikstyrede anlæg)
»De giver et mere nuanceret resultat samt mulighed for visualisering (formidlingsfordel over for lægmand)
»Modeller er mere tids- og datakrævende med henblik på opsætning, kalibrering og validering
Sådan er kurset
Kurset er opbygget med:

»En gennemgang af kapacitetsanalyser med afsæt i de to primære tilgange - makro- og mikrosko-piske analyser.
»Gennemgang af mest anvendte værktøjer samt eksempler på anvendelse af disse
»Cases og gruppeøvelser for at fremme indlæring og forståelse
»Præsentation af best practice og de hyppigste faldgruber
»Tips og tricks til at blive en bedre opgavestiller/opgavetager
Deltagere
Kurset er rettet mod såvel bestiller som bruger af de forskellige modeller. Derudover vil kurset være brugbart for personer, der i deres dagligdag er med til at vurdere trafikanlæg samt i forbindelse med formidling af trafikanlægs evne til at sikre fremkommeligheden.

Kurset forudsætter ikke indgående kendskab til kapacitetsanalyse, og er ikke en oplæring i brug af specifikke værktøjer.
Undervisere
Undervisere er Civilingeniør Jakob Tønnesen, COWI A/S og Head of Section Rasmus Guldborg Jensen, COWI A/S.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk