Vej-eu.dk - Grå strækningsanalyse og temaanalyse
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO12. - 13. maj 2021 PRISKr. 8.500,00 inkl. overnatning
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDScandic Vejle, Vejle FRIST12. april 2021
TIDOnsdag den 12. maj: 09.30 - 20.00
Torsdag den 13. maj: 08.30 - 16.00
DAGE2
ANTAL25 deltagere LEDIGE 24 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Grå strækningsanalyse og temaanalyse
Print
Udbytte af kurset
Kurset udvider din "værktøjskasse" på trafiksikker-hedsområdet. På kurset lærer du at bruge analyse af grå strækninger og temaanalyser til at bekæmpe og forebygge ulykker, og du lærer at vurdere, hvilken analyseform der passer bedst til dit vejnet.

Kurset tager udgangspunkt i Vejdirektoratets håndbog "Analyse af grå strækninger og temaanalyser", rapport 595-2019.
Det lærer du
Kurset er et værktøjskursus, hvor du lærer at bruge de to analysemetoder i praksis. Undervisningen omfatter:

»Baggrund for analysemetoderne: grundlæggende principper bag metoderne, hvor kan de bruges og hvordan vælger man den rigtige analysemetode
»Tankegangen bag massetiltag: hvorfor det giver mening at lave tiltag på steder hvor der endnu ikke er sket ulykker
»Udpegning af grå strækninger og temaer ved hjælp af ulykkesudtræk og overordnede analyser af ulykkesdata
» Analyse af vej-, trafik- og ulykkesdata: kollisions-diagrammer, formulering af ulykkesproblemer og opstilling af hypoteser
» Verificering af hypoteser ved hjælp af besigtigelser
»Formulering af løsninger i form af bl.a. massetiltag
» Effektvurdering og prioritering af løsninger
» Hvordan afrapporteres analysen?
»Udførelse af løsninger

Undervisningen indeholder også gode råd til, hvad man som bestiller skal være opmærksom på, hvis analyserne skal udføres af en rådgiver.
Sådan er kurset
»Undervisning i form af oplæg
» Øvelser/gruppearbejde med konkrete problem-stillinger inden for de enkelte dele af analysen. I øvelserne arbejdes med et gennemgående eksem-pel inden for hhv. grå strækninger og temaer, så man kommer hele analyseprocessen igennem
»Besigtigelser i forbindelse med øvelserne

Deltagere
Kurset henvender sig til trafiksikkerhedsmedarbejdere hos vejmyndigheder og rådgivende firmaer. Kurset forudsætter et indgående kendskab til trafiksikker-hedsområdet, herunder ulykkesudtræk og -analyse.
Undervisere
Undervisere er Civilingeniør Jan Luxenburger, Luxenburger ApS og Fagkoordinator Winnie Hansen, Vejdirektoratet.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk