Vej-eu.dk - Ledningsgrave i vejarealer
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO1. marts 2022 PRISKr. 3.800,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST27. januar 2022
TID09.00 - 16.00 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE 20 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Ledningsgrave i vejarealer
Print
- lær den nye vejregel for ledningsgrave i veje at kende
Udbytte af kurset
Du får et indblik i den nye vejregel for ledningsgrave i vejarealer, herunder beskrivelser for såvel etablering som retablering af ledningsgrave.

Du får kendskab til de tekniske dokumenter, som danner grundlag for vejreglen for ledningsgrave i veje, og du bliver introduceret til de juridiske dokumenter som regulerer brugen af vejreglen.

Endelig får du instruktion i, hvordan du kan anvende vejreglen ved udbud og tilsyn ved ledningsarbejder i veje.

Det lærer du
Du lærer at bruge vejreglen for ledningsgrave i veje, i forbindelse med:
» Udstedelse af gravetilladelser
» Udarbejdelse af udbudsmateriale
» Byggeledelse og tilsyn ved ledningsgravsarbejder

Herudover bliver du i stand til at vurdere:

» Om forarbejdet for etablering af ledningsgrave er fyldestgørende
» Hvilke materialer der er egnede til anvendelse i ledningsgrave
» Om ledningsgrave er korrekt etableret, og retableret
» Hvilken kontrol og dokumentation der skal udføres
Sådan er kurset
Kurset lægger vægt på det tekniske indhold i vejreglen for ledningsgrave i veje, herunder særligt den almindelige arbejdsbeskrivelse (AAB) og norm for etablering af ledningsanlæg i jord.

Herudover berører kurset grundlag samt vilkår for etablering af ledningsgrave i veje, herunder vejlovgivning og standardvilkår for ledningsarbejder i og over veje.

Kurset gennemføres som forelæsning, med diskussioner af udvalgte temaer.

Deltagere
Kurset henvender sig til projekterende, udførende og tilsynsførende for etablering og retablering af ledningsgrave i veje, samt til vejmyndigheder og ledningsejere i relation til etablering af ledningsgrave i veje.
Undervisere
Kursusleder er Projektleder Henrik Majlund, Vejdirektoratet.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk