Vej-eu.dk - Transportinfrastrukturvurderinger og VVM
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO2. februar 2017 PRISKr. 0,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STED FRISTGennemført
TID12.30 - 14.00 DAGE1
ANTAL50 deltagere LEDIGE 42 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Transportinfrastrukturvurderinger og VVM
Print
Integration og behandling af miljøkriterier i et samfundsøkonomisk perspektiv

Uddeling af Vejbranchens pris for bedste studenterprojekt - DTU Lyngby den 2. februar 2017 kl. 12.30 - 14.00, Bygning 116 - frokoststuen

Vejforum uddelte i år for første gang Vejbranchens pris for bedste studenterprojekt. Det er et rejselegat på 20.000 kr. Prisen blev givet til det bedste studenterprojekt, enten bachelorprojekt, diplomprojekt eller speciale.

Udvalg for bedømmelsen bestod af følgende tre medlemmer af Vejforums repræsentantskab: Erik Birk Madsen, Vejdirektoratet; Garbie Solvang Jørgensen, Herlev Kommune; Erik Kjems, Aalborg Universitet.

Der indgik 5 glimrende projekter, som alle havde høj standard og bredte sig indholdsmæssigt fra belægningsdimensionering over dimensionering af vejkonstruktioner, BIM og vejplanlægning.

Der var kun en, der kunne vinde, og vinderen blev Ida Marie Olesen fra DTU med projektet:

Transportinfrastrukturvurderinger og VVM: Integration og behandling af miljøkriterier i et samfundsøkonomisk perspektiv.

Der er mulighed for at møde prisvinderen og få mere at vide om projektet den 2. februar 2017 på DTU kl 12.30. Alle deltagere fra Vejforum 2016 er inviteret.

Fra bedømmelsesudvalget:
Som overskriften indikerer behandler Ida i sit projekt de processer, der ligger til grund for de beslutninger, der tages, når et nyt transportanlæg skal etableres.

Hun belyser VVM analysen meget dybdegående og påpeger en del kritisable forhold, som med henvisning til bl.a. udenlandske undersøgelser med fordel kunne behandles mere objektiv og i en mere åben proces.

Ida lægger også op til, at man måske bør inddrage helt nye udvælgelseskriterier, som man f.eks. kender fra Sverige, hvor en ny vej ikke altid ses som den oplagte løsning, når et transportbehov fra A til B skal opfyldes.

Ida designer, det hun kalder, den “ideelle” miljøkonsekvensvurdering ud fra bl.a. hendes litteraturgennemgang og implementerer den på et case studie vedr. ringkorridoren omkring København på en overbevisende måde.

Projektrapporten har en meget høj standard, er velstruktureret med et flydende sprog, har gode illustrationer, der understreger og formidler projektindholdet på overbevisende vis, hvorfor prisen er velfortjent.

FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk