Vej-eu.dk - Nye Cykelstier? - Husk detaljerne!
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
DATO2. oktober 2018 PRISKr. 4.500,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDIdrættens Hus, Brøndby FRIST30. august 2018
TID09.00 - 17.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE 15 pladser
KONTAKTIda Egevang Lersey
ida_k@vd.dk, 2060 4830
Nye Cykelstier? - Husk detaljerne!
Print
Udbytte af kurset
Kursisten for øje for detaljer som har stor betydning for cyklisterne.

Emner som vil blive berørt er:
»Oversigtsforhold i kryds og svingede stiforløb.
»Cykelstikrydsninger af bilveje.
»Vejkryds design, cykellisternes muligheder i krydsene.
»Dobbeltrettede cykelstier
»Den trygge cykelsti (ingen farer fra indkørsler)
»Gennemgåede cykelsti forløb (højre side, venstreside, dobbeltrettet, osv.)
»Oversigtsforhold i rundkørsler
»Vigepligt: Cyklister viger for biler eller biler viger for cykler.
»Afstande til faste genstande (signalstandere, skilte, fodhvilere)
»Cykelstiers udmunding på vejbanen, 90 grader på eller parrallet.
»Heller med cykelsluse, cykellister kan blive presset af bilister (Smørumvej og 2minus1vej)
»Cykelstier som går nedadbakke (alle forhold bliver skærpet)
»Oversigtsigtsforhold pga. installationer (buslæskurer osv.)
»Adgangsforhold til cykelstien, kan cykler komme ind på cykelstien fra vejen?

Kursisten vil blive i stand til at sætte sig i alle cyklisters sted og vurderer de enkelte løsninger fra cykelperspektiv.
»Hvordan tænker cyklisterne når de møder foranstaltninger, forhindringer og snørklede tracér på cykelstierne,
»Hvorfor skal cykelstier være let tilgængelige,
»Hvordan er trafiksikkerheden, når cyklisterne finder deres egne veje fra fx cykelsti og til vejbane (igennem rabatten)
Sådan er kurset
Kurset er baseret på præsentationer af de enkelte emner, afvekslende med gruppearbejder og diskussioner.
Deltagere
Kurset henvender sig til planlæggere, rådgivere og beslutningstagere, som i deres daglige arbejde har behov for viden om cykeltrafik. Enten fordi det er deres eget ansvarsområde, eller fordi den viden er nyttig indenfor tilgrænsende fagområder som fx trafikplanlægning, vejprojektering eller signalprojektering..
Undervisere
Undervisere er Ingeniør Asger Fischer Mølgaard, Gladsaxe Kommune og Trafikplanlægger Martin Kristian Kallesen, Via Trafik Rådgivning A/S.
Specielle forhold
Kursus leder er Asger Fischer Mølgaard som er Trafiksikkerhedsrevisor og trafiksikkerhedsinspektør og til dagligt arbejder i Gladsaxe Kommune med fremkommelighed, tilgængelighed og trafiksikkerhed. Asger har bred erfaring med anlæg af cykelstier, både som bygherre og som rådgiver. Men hvad vigtigere er, for dette emne, er at Asger bruger cyklen i stor stil som transportmiddel og til motion og har gjort det i rigtig mange år.

Martin Kristian Kallesen er trafikplanlægger og arbejder med sikre skoleveje, ulykkesbekæmpelse, cyklistprojekter og trafikanalyser i Viatrafik. Martin har stor erfaring med etablering af cykelstier fra analysearbejde, til politiske anbefalinger, projektering og selve anlægsarbejde. I dagligdagen bruger Martin også cyklen flittigt, til alt fra pendling, indkøb, motion og til at følge hans børn til og fra skole.

Relaterede kurser
Mere viden om cykelplanlægning kan eksempelvis tilegnes på:
» Cykeltrafik - Få styr på cykelplanlægningen
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk