Vej-eu.dk - Ledningsejerregistret (LER) med fokus på samgravning
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO19. september 2019 PRISKr. 1.200,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDPark Inn By Radisson, København S FRISTGennemført
TID13.00 - 16.00 DAGE1
ANTAL25 deltagere LEDIGE 7 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Ledningsejerregistret (LER) med fokus på samgravning
Print
Samgravningsfunktionen i LER er en hjælp til at få overblik over krav om og muligheder for at finde aktører, der kan grave sammen.
Udbytte af kurset
Du vil lære om Ledningsejerregistret og de erfaringer, der er høstet gennem mere end 13 års drift. Planerne hen imod et nyt LER i 2023 vil kort blive introduceret.

Vægten i kurset vil ligge på at introducere samgravningsmodulet i LER, og hvordan funktionen forventes at spille sammen med sagsbehandlingen omkring gravetilladelser.

Det lærer du
Du vil lære LER at kende og høre om formålet med LER. De generelle pligter i LER-loven gennemgås, herunder pligten til at forespørge før gravearbejde og pligten til at udlevere ledningsoplysninger.

Planerne for videreudvikling hen imod udveksling af standardiserede og digitale ledningsoplysninger vil kun kort blive berørt.

Med den nye LER-lov fremhæves kommuners og andre offentlige ledningsejeres pligter til at være registreret som ledningsejer og derved også udlevere ledningsoplysninger.

Kurset vil have hovedfokus på at introducere til det nye modul i LER omkring samgravning. Du lærer hvordan samgravningsmodulet fungerer og hvordan det er tænkt at understøtte bestemmelserne i gravebekendtgørelsens §2 om at man skal bruge de funktioner, der stilles til rådighed i LER, for at søge muligheder for koordinering af gravearbejdet. Det vil blive diskuteret, hvordan resultaterne af samgravningsanalysen kan understøtte sagsbehandlingen med gravetilladelserne hos vejmyndigheden.

Sådan er kurset
Kursisterne introduceres til emnerne ved præsentationer og der lægges op til at emner diskuteres og erfaringer udveksles under vejs.

Der lægges ikke op til egentlige juridiske tolkninger og vi vil ikke komme ind på emner som graveskader og erstatningsret.

Deltagere
Kurset tilrettelægges så det er muligt for en bred vifte af kommunale vejfolk, entreprenører og ledningsejere at deltage. For de erfarne medarbejdere vil det være muligt at blive opdateret om den seneste udvikling af LER, men medarbejdere uden forudgående viden og erfaringer vil også have stort udbytte af kurset. Et bredt kendskab til vejarbejde og ledningsarbejde er en god forudsætning.
Undervisere
Kursusleder er Fuldmægtig Henrik Suadicani, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Øvrig underviser er Fuldmægtig Carina Saxtorph, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.
Specielle forhold
Carina Saxtorph, deltager med 5 års erfaringer i drift af LER, support til brugere, videre udvikling og ansvar for kommunikation omkring LER

Henrik Suadicani, deltager med 11 års erfaringer med drift og videreudvikling af LER.

Kurset tilbydes for første gang og på baggrund af erfaringer fra dette arrangement vil kurset udvikle sig og holde deltagere orienteret om LERs udvikling hen imod implementering af et fuldt standardiseret og digitaliseret ledningsudvekslingssystem med funktioner til samgravningsanalyser, samføringsmuligheder og en række andre funktioner frem mod 2023.

FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk