Vej-eu.dk - Jordforurening i vejprojekter
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO29. oktober 2020 PRISKr. 5.400,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST25. september 2020
TID09.00 - 17.00 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE 19 pladser
KONTAKTHanne Tuegaard
hanne@vej-eu.dk, 20604835
Jordforurening i vejprojekter
Print
Konkrete metoder til bedre jordhåndtering i projekter med overskud af miljøpåvirket vejjord
Udbytte af kurset
Du får et indblik i lovgivningen (inkl. krav) på jordforureningsområdet relateret til håndtering af vejjord. Du får mulighed for at diskutere dine udfordringer med håndtering af miljøpåvirket vejjord. Du vil blive inspireret til nye prisbevidste, klimavenlige og bæredygtighed løsninger til håndtering af overskudsjord fra vejprojekter.
Det lærer du
Du lærer at bruge de muligheder, der er i lovgivningen for en smartere og billigere jordhåndtering i vejprojekter, der genererer overskudsjord. Løsningerne vil være prisbevidste og klimavenlige f.eks. ved mere genanvendelse og mindre transport af jord over lange afstande. Denne viden kan bruges i projekteringsfasen, i udbudsmateriale og under udførelse af vejjordsprojekter, således at der i alle faser i vejjordsprojekterne sættes ind for at minimerer de administrative og økonomiske ressourcer ved jordhåndtering indenfor gældende love og vejledninger.
»Konkret vil du få en introduktion til de love og vejledninger, der er i spil, når der skal håndteres jord fra vejprojekter.
»Du vil få viden om konkrete løsningsmetoder til håndtering af overskudsjord i vejprojekter.
»Du vil få erfaring med hjem fra andre aktører indenfor området.
»Dine udfordringer med jordhåndtering i projekter med overskud af miljøpåvirket vejjord kan komme i spil på kurset og du kan få konkrete løsninger, der kan implementeres i dine projekter.
Sådan er kurset
Kurset lægger vægt på, at du får ny viden og bliver inspireret til nye løsninger til håndtering af miljøpåvirket vejjord Herudover berører kurset love og vejledninger relateret til håndtering af miljøpåvirket vejjord Kurset gennemføres som forelæsning med diskussioner af udvalgte temaer.
Deltagere
Kurset henvender sig til projekterende, udførende og tilsynsførende for projekter, der håndterer vejjord, samt til vejmyndigheder og ledningsejere i relation til gravearbejde i/ved veje.
Undervisere
Kursusleder er Konsulent Jacob Steffensen, KlarMiljø. Øvrige undervisere er Chef Karsten Reinhard, Kai Døssing v/Karsten Reinhard ApS og Projektdirektør Eva Zib, Nordiq Group A/S.
Specielle forhold
Der er mulighed for at få sine egne projekter, der indeholder udfordringer med håndtering af miljøpåvirket jord, inddraget i kurset. Ved tilmelding kan dette evt. angives og der aftales nærmere med underviserne, hvordan eksemplet kan inddrages i kurset.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk