Vej-eu.dk - Digitale vejmodeller fra plan til drift
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO4. februar 2020 PRISKr. 4.800,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST5. januar 2020
TID09.00 - 16.30 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE AFLYST
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Digitale vejmodeller fra plan til drift
Print
Kurset belyser begrebet BIM med udgangspunkt i den underliggende vejmodel. Hvad er op og ned, når der tales om BIM, hele vejen fra design over anlæg til drift.
Udbytte af kurset
Alle vejfolk arbejder i dag med digitale vejmodeller i en eller anden form. Enten i 2D eller 3D med anvendelse af forskellige softwarepakker. Kurset giver på den ene side et overblik over de muligheder, vi har i dag ved anvendelse af digitale vejmodeller, de aktiviteter og det udviklingsarbejde, der pågår både på modelsiden men også på processiden i en dansk og international kontekst. Mens BIM generelt lovprises som det nye sort i vejbranchen ser vi på, hvad vi reelt kan i dag, men også hvor vi gerne vil hen.
Det lærer du
Hele processsiden bliver belyst ud fra en dansk lovkontekst. Herudover præsenteres konkrete erfaringer fra branchesamarbejdet det digitale anlæg.
Der vil blive præsenteret erfaringer fra motorvejsprojektet Herning - Holstebro, hvor der igennem en årrække er fortaget en del tiltag for at øge digitaliseringen i processen fra design til anlæg. Erfaringerne vil især belyse modelhåndtering og vejmodellens vej til anlægget.
Sådan er kurset
Hele kurset foregår som en veksling mellem indlæg og workshop. Kurset er delt i to fagligt adskilte dele.
Om formiddagen er der fokus på state of the art i Danmark, som primært berører det digitale anlæg fra projektering over udbud til anlæg. Hvad kan vi i dag og hvad arbejdes på for at komme videre.
Om eftermiddagen ses på hele værdikæden for vejmodellen. Der ses både på mulighederne, men også de ganske store forhindringer. Hvad skal der til for at benytte samme vejmodel som fælles model fra design til drift. Hvad er muligt i dag, hvad om kort tid og hvor vil vi hen.
Deltagere
Kurset vender sig mod alle i vej- og anlægsbranchen, som har undret sig over begrebet BIM, har arbejdet med digitale vejmodeller og vil gerne se og diskutere, hvad mere de kan bruges til, eller måske sidder i en driftsafdeling og er nysgerrig på, hvad en vejmodel er for noget.
Kurset henvender sig bredt fra den projekterende over mellemlederen til ledereren, der ønsker lidt mere faglig indsigt i den digitale del af vejfaget. Digitale modeller har betydning fra første streg til genstand som styringsmodel.
Undervisere
Kursusleder er Lektor Erik Kjems, AAU. Øvrig underviser er Diplomingeniør Rasmus Lynge Fuglsang, Vejdirektoratet.
Specielle forhold
Medbring gerne bærbar computer eller tablet, da undervisning foregår digitalt på storskærm.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk