Vej-eu.dk - Digitalt udbud og udførelse
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO10. november 2020 PRISKr. 4.800,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST10. oktober 2020
TID09.00 - 16.30 DAGE1
ANTAL20 deltagere LEDIGE 19 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Digitalt udbud og udførelse
Print
Hvad er 4D og 5D – og hvordan kommer man i gang?
Udbytte af kurset
Du får et overblik over, hvilke styringsværktøjer, der kan bruges i projekterings-, udførelses- og driftsfasen med eksempler på måling af BIM-modenhed.

Du lærer, hvordan man ved en ensartet udbudsstruktur kan udtrække mængder og lave kalkulation ved tilbud og projektopfølgning. Vi ser på, hvad vi reelt kan i dag for at udveksle og kvalitetssikre den samme digitale model fra design til drift og peger på, hvilke muligheder, det giver i fremtiden.

Det lærer du
»Erfaringer med forskellige styringsværktøj ved udarbejdelse af modeller.
»Swecos erfaringer med BIM modenhedsmåling i organisationen.
»Maskinstyring og integrering af Point-Clouds, maskinstyring og digital stedbestemmelse.
» Hvilket udstyr og færdigheder kræves for at få det bedste grundlag?
»Hvad skal der til for at komme i gang med at bruge modeller til mængdeberegning ved udbud?
»Eksempler på digital kalkulation og mængdeudtræk.
»Udarbejdelse af en IKT-specifikation for rådgivning, projektering og udførelse, som indeholder roller, processer, grænseflader, interaktioner samt platforme/teknologier med fokus på udveksling af data mellem parter og ved afleveringen til bygherren.
Sådan er kurset
Undervisningen veksler mellem indlæg, diskussion og refleksion i grupper. Kursuslederen er til stede i kursuslokalet, mens de tre undervisere holder deres indlæg virtuelt.

Der er oplæg med eksempler fra Sweco, Banedanmark og Spotland. Sidst på eftermiddagen arbejdes der i grupper i en workshop, der besvarer en række spørgsmål relateret til oplæggene, og der udarbejdes en IKT-aftale for anlægsprojekter med digital aflevering.

Hver gruppe udarbejder en IKT-specifikation for udførelse med fokus på den tidsmæssige og økonomiske opfølgning og udveksling af data mellem parterne, specielt ved afleveringen til bygherren.

Deltagere
Kurset henvender sig bredt til alle partnere, som bruger eller skal til at bruge digitale modeller ved udførelse af vej- og baneprojekter i anlægsbranchen, fx som beskrevet i BIM Infra.dk level 2.

Partnere er typisk

»Bygherrer: Vejdirektoratet, Banedanmark, kommuner og forsyningsselskaber.
»Rådgivere: Projekterende, udbuds- og tilsynsførende på såvel vej- som baneprojekter.
»Entreprenører: Vejentreprenører, baneentreprenører og anlæg generelt
»Ledere: Øverste ledere i anlægsvirksomheder og byggepladsledere, som er i tæt kontakt med det udførende led.
Undervisere
Kursusleder er Arkitekt M.A.A Bengt Kalderén, Bengt Kalderén Tegnestue. Øvrige undervisere er Projektdirektør Michael Jepsen, Sweco Danmark A/S og BIM-specialist Ole Breiner, Spotland A/S og Direktør & Partner Amir Bigdeli, INSUCO ApS.
Specielle forhold
Medbring gerne bærbar computer eller tablet, da undervisning foregår digitalt på storskærm.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk