Vej-eu.dk - Vej- og klimakoordinator - Modul 2: Dimensionering og udbud
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO10. november 2020 PRISKr. 3.900,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Sorø, Sorø FRIST8. oktober 2020
TID08.30 - 17.00 DAGE1
ANTAL30 deltagere LEDIGE 16 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Vej- og klimakoordinator - Modul 2: Dimensionering og udbud
Print
Modul 2 – Dimensionering, projektering, udbud og drift af helhedsorienteret vandhåndtering i vejarealer
Udbytte af kurset
Forstå, hvad behovet for vandhåndtering betyder for, hvordan vi skal udforme og drifte fremtidens veje. Lære at arbejde struktureret med at vælge, udforme og dimensionere af vandhåndteringsløsninger i vejen. Bliv introduceret til flere forskellige værktøjer til dimensionering af vandhåndteringsløsninger i vej. Blive klogere på design, udbud og drift af klimavejsløsninger.
Det lærer du
Mål for vejen og for vandhåndtering
Hvor er vi i processen, hvad indgår på dette trin og hvordan spiller det sammen med de øvrige plantrin

Rammer for vandhåndtering i vej
Afvandingsvejregler
Trafiksikkerhed og tilgængelighed

Vandhåndteringsprincipper og dimensionering
Hverdagsregn og skybrud
Transport
Magasinering
Lokal nedsivning

Anlægstyper (kantstensafledning, regnbede, permeable belægninger etc.)
Funktion
Udformning
Dimensionering og hydrauliske modeller Scalgo, modeller til dimensionering af transport, magasinering og nedsivning
Design
Udbud
Drift
Sådan er kurset
Kurset veksler mellem undervisning, diskussioner i plenum og arbejde i grupper.
Deltagere
Vej- og trafikfolk, myndighedsfolk, byggeledere, trafikplanlæggere, planlæggere, Landskabsarkitekter, entreprenører, bygherrer.
Undervisere
Underviser er Udviklingskoordinator Peter Bassø Duus, Orbicon.
Specielle forhold
Kurset er modul 2 af 3 i Vej- og Klimakoordinatoruddannelsen.
FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk