Vej-eu.dk - Trafiksikkerhedsrevision - seminar
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
DATO28. oktober 2020 PRISKr. 2.000,00
PRISEN ER EKSKLUSIVE MOMS
STEDComwell Aarhus, Århus C FRIST25. september 2020
TID09.30 - 16.00 DAGE1
ANTAL50 deltagere LEDIGE 23 pladser
KONTAKTCarsten Bredahl Nielsen
carsten@vej-eu.dk, 20604831
Trafiksikkerhedsrevision - seminar
Print
- Behold din certificering som Trafiksikkerhedsrevisor

Hvorfor seminar for trafiksikkerhedsrevisorer?

Trafiksikkerhedsrevisorer skal mindst deltage i et seminar hvert 2. år, hvis de ønsker at foretage revisioner på det transeuropæiske vejnet.

Desuden er seminaret en god lejlighed til at opdatere din viden og møde andre trafiksikkerhedsrevisorer.
Udbytte af kurset
Revisorseminaret er kun for uddannede trafiksikkerhedsrevisorer, som mødes, udveksler erfaringer og får ny viden med hjem.
Det lærer du
På seminaret får du bl.a.:
» Inspiration til nyeste viden om trafiksikkerhed
» Erfaringsudveksling med andre trafiksikkerhedsrevisorer, når I vurderer et konkret projekt
» Repetition af revisionsproces mv.

Den direkte anledning til dette seminar er EU’s direktiv om forvaltning af vejinfrastrukturens sikkerhed.

I henhold til direktivet og den tilhørende danske bekendtgørelse skal alle trafiksikkerhedsrevisorer, som udfører opgaver på det transeuropæiske vejnet, både have gennemført en uddannelse og deltage i "regelmæssige opfriskningskurser".

Vejdirektoratet har fastlagt, at man som uddannet revisor vil kunne opfylde direktivet i Danmark, hvis man hvert andet kalenderår deltager i mindst ét revisorseminar.
Sådan er kurset
Seminaret består af oplæg, diskussioner og gruppearbejde.

Der bliver orienteret om nyt inden for trafiksikkerhed. Desuden vil der være et gruppearbejde, hvor der laves en trafiksikkerhedsrevision eller lignende af et konkret projekt.
Deltagere
Det er en forudsætning for deltagelse i revisorseminaret, at du er uddannet trafiksikkerhedsrevisor.

Seminaret udbydes derfor på "ekspertniveau".
Undervisere
Undervisere er Lektor, civilingeniør Adriaan Schelling, DTU og Civilingeniør Anders Møller Gaardbo, Vejdirektoratet.
Specielle forhold
Revisorseminaret udbydes 2 gange om året. Der udbydes et antal pladser svarende til den forventede efterspørgsel. Dog sikres det, at alle revisorer tilbydes muligheden for at deltage i et seminar inden for 2 års grænsen.

FIND VEJ TIL KURSUSSTED
Fra:
Til:
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk