Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
Periode: Sted:
Emne: Type:
Trafiksikkerhed
- én ulykke er en for meget

Arbejder du med projektering, drift, myndighedsgodkendelse, trafikplanlægning eller signalanlæg, ved du sikkert også, at trafiksikkerhed er et af de primære mål.

Der sker desværre fortsat for mange trafikulykker med alt for mange dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne. Derfor er der behov for nyeste viden inden for området.

Kurser på alle niveauer: grundlæggende, udvidet og ekspert

VEJ-EU tilbyder kurser inden for trafiksikkerhed - uanset hvilket vidensniveau du har brug for. For at give dig et hurtigt overblik over de forskellige kursers faglige niveau, har vi inddelt dem i 3 niveauer: .

»Grundlæggende niveau - for dig med ingen eller begrænset viden om området
»Udvidet niveau - for dig med kendskab til grundbegreber inden for trafiksikkerhed og med praktisk erfaring med trafiksikkerhedsarbejde.
»Ekspertniveau - for dig som har stor erfaring med trafiksikkerhedsarbejde.

Du kan se en oversigt over de kurser inden for Trafiksikkerhed, som VEJ-EU forventer at tilbyde frem til 2021 ved at klikke her, hvor kurserne er inddelt efter fagligt niveau.

Trafiksikkerhed for alle pengene

Trafikulykker kan have store menneskelige omkostninger. Samfundsøkonomisk er der også mange penge at spare, hvis ulykkerne kan forebygges eller reduceres i alvorlighed. Derfor tilbyder VEJ-EU en række kurser, hvor du bl.a. får inspiration fra den nyeste viden om analysemetoder og tiltag. Kurserne bygger blandt andet fra materialet fra vejregelgruppen som du finder her.

Mange af kurserne gør dig i stand til bedre at analysere og vurdere, hvilke løsninger du skal vælge for at opnå god sikkerhedsmæssig effekt i forhold til anlægsomkostninger og drift.

Nogle kurser er målrettet specifikke emner som fx trafiksignaler, trafiksanering og valg af krydstype. Andre kurser omhandler analysemetoder og handlingsplaner som fx trafiksikkerhedsinspektion, effektberegninger og grå strækningsanalyser.

Hvis du ønsker at se hvor ofte vi udbyder de enkelte kurser frem til 2021 kan du finde et skema her.Kan du ikke finde, det du søger her på siden, så skriv en mail til os.

Mere om vores uddannelsesaktiviteter inden for trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed er et af de absolut vigtigste områder inden for trafikplanlægning. Vores kurser, seminarer, konferencer og uddannelser er derfor udviklet med fokus på, at du lærer at forstå og analysere dig frem til hvordan trafikulykker kan forebygges.

Forebyggelse af trafikulykker handler især om at blive bedre i stand til at risikovurdere og forudse trafikantadfærd, så vi i forbindelse med trafikplanlægning kan øge sikkerheden på vejene allerede inden ulykkerne sker.

Samtidig udvikles der hele tiden nye metoder til ulykkesbekæmpelse med vej- og trafiktekniske midler, som kan reducere antallet af ulykker i særligt farlige kryds eller på grå vejstrækninger.

VEJ-EU tilbyder en række forskellige kurser inden for trafiksikkerhed og vi udvikler hele tiden nye.

Arbejder du med trafiksikkerhed så bør du lige kigge på verdens bedste trafiksikkerhedshåndbog.

Review board - din garanti for relevans og kvalitet

Dette fagområde hos VEJ-EU er tilknyttet et review board, som skal sikre, at temaer og indhold altid er aktuelle, og at der er adgang til toneangivende eksperter og interessenter på de enkelte fagområder - både nationalt og internationalt.

Review board medlemmer:

»Adriaan Schelling, DTU (2018)
»Anne Lisbeth Sørensen, Brøndby Kommune (2018)
»Erik Gersdorff Stilling, Trafikstil (2018)
»Gunvor Winther, Ikast-Brande Kommune (2018)
»Henrik Bützau Hasling, Aabenraa Kommune (2018)
»Jacob Wrisberg, Fredensborg Kommune (2018)
»Jesper Mertner, COWI A/S (2018)
»Jette Schmidt, Skanderborg Kommune (2018)
»Morten Svanborg, Fredericia Kommune (2018)
»Niels Nielsen, Niels Nielsen Consult (2018)
»René Juhl Hollen, Vejdirektoratet (2018)
»Steen Eisensee, SE Trafik ApS (2018)
»Winnie Hansen, Vejdirektoratet (2018)


Fra VEJ-EU:

Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk
Telefon 20604836

Ida Egevang Lersey, ida_k@vej-eu.dk
Telefon 20604830
Trafiksikkerhedsrevision
Dato:9. - 11. april 2019
Sted:Middelfart
Pris:Kr. 13.300,00
Ledige:20 pladser
Trafiksikkerhedsrevision - Re-eksam
Dato:11. april 2019
Sted:Middelfart
Pris:Kr. 1.200,00
Ledige:9 pladser
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk