Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
Periode: Sted:
Emne: Type:
Kommunikation
En af de helt store udfordringer, når veje og anden infrastruktur skal anlægges eller vedligeholdes, er, at trafikanter og politikerne ønsker høj fremkommelighed. Det ønske deler de fleste, men medarbejderne i anlægs- og driftsafdelingerne, rådgivere, politiet samt de entreprenører, der arbejder på vejene, skal også tage hensyn til høj sikkerhed for trafikanter og det bedste arbejdsmiljø for vejarbejderne. Det er disse ofte modstridende hensyn, der skal forenes, og det sker ved at kommunikere klart og præcist til alle involverede interessenter - trafikanter, medarbejdere og ikke mindst politikere.

Vi skal fortsat sikre en høj fremkommelighed og sikkerhed for alle samt et godt arbejdsmiljø for vejarbejderne. Det kræver, at vi tænker i nye løsninger i forhold til fx ny viden og teknologi og måden vi trafikregulerer og afmærker på, dels at vi gennem god og målrettet kommunikation er i stand til at motivere trafikanterne til at respektere reguleringer og afmærkninger.


Hos VEJ-EU laver vi kurser, seminarer og konferencer med fokus på at:
»Uddanne medarbejderne til hvordan de kan sikre godt arbejdsmiljø og høj sikkerhed i forbindelse med vejarbejde
»Dele nyeste teknologi og viden inden for arbejdsmiljø og sikkerhed
»Klæde projektlederne på med vigtige adfærdsregulerende kommunikationsværktøjer, der skaber større forståelse og motivation blandt alle involverede interessenter, fx beboere og trafikanter, der bliver påvirket af vejarbejder og ikke mindst politikere.
Mere om vores uddannelsesaktiviteter inden for arbejdsmiljø og kommunikation

Godt arbejdsmiljø samt god kommunikation og projektledelse i forbindelse med anlægs- og driftsprojekter på veje, stier og i byrummet, er helt central for at opnå succes og dermed både undgå uheld og konflikter, eller dårlig stemning i forhold til diverse interessenter.

VEJ-EU’s kurser er udviklet, så du som deltager lærer at bruge nogle enkle værktøjer, der gør dig i stand til at arbejde med henholdsvis arbejdsmiljø samt trafik- og adfærdskommunikation, så snart du er tilbage på kontoret.

Du får blandt andet mulighed for at afprøve din nye viden og tilegnede værktøjerne på konkrete projekter fra dit daglige arbejde, ligesom der på vores kurser tages udgangspunkt i andre konkrete anlægs- og vedligeholdsprojekter. Vi kan bl.a. trække på erfaringer fra nogle store anlægsprojekter, der er blevet løst med succes de seneste par år.

Vi tilbyder hos VEJ-EU både åbne kurser, og kurser der er specielt tilpasset til din virksomhed - læs mere om virksomhedskurser her.

Vores kurser er for alle projektledere og teknikere, der gerne vil kompetenceudvikles til at kunne kommunikere mere effektivt i både store og små anlægs- og driftsprojekter. Her er primært fokus på kommunikation og projektledelse af interne interessenter.

Har I behov for at udvikle jeres helt egen kommunikationsstrategi ift. Både interne og eksterne interessenter, herunder fx borgere og politikere, så udvikler vi et kursus i samarbejde med jer.

Mere om vores Arbejdsmiljø- og kommunikationsaktiviteter

Arbejdsmiljø og kommunikation som fagområde hos VEJ-EU bliver tilknyttet et review board primo 2019. Det skal sikre, at temaer og indhold altid er aktuelt samt sikre, at der er adgang til toneangivende eksperter og interessenter på de enkelte fagområder - både nationalt og internationalt.

Review board medlemmer:

Navne kommer snart

For yderligere information kontakt:

Hanne Tuegaard, hanne@vej-eu.dk
Telefon 2060 4835

Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk
Telefon 2060 4836
Konference - Øget fremkommelighed o
Dato:8. september 2021
Sted:København S
Pris:Kr. 2.500,00
Ledige:99 pladser
Bedre til borgerinddragelse
Dato:28. september 2021
Sted:Nyborg
Pris:Kr. 2.800,00
Ledige:20 pladser
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk