Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
Periode: Sted:
Emne: Type:
Lovgivning og regler
– én dags kursus, din grundviden de næste mange år

Infrastrukturprojekter, lige fra etablering af gangstier til motorveje, ligger i krydsfeltet mellem mange forskellige typer af lovgivninger og regelsæt – og de bliver stadig mere komplicerede.

Arbejder du med sagsbehandling inden for vejforvaltningerne, er vejlovgivningen og dens samspil med lov-givningen om fast ejendom samt vandløbs- og vandsektorloven særlig relevante for dig.

VEJ-EU afholder dog også andre endags kurser, hvor du kan blive opdateret om de love og regler, der er relevante for netop dit arbejdsområde. Vi afholder fx kurser om Privatvejsloven og entrepriserettens grundlov. Kan du ikke finde, det du søger her på siden, så kontakt os.
Mere om vores uddannelsesaktiviteter inden for vejloven og regler

VEJ-EU holder mange forskellige typer af kurser omkring lovgivning og regler. Der er naturligvis flest kurser i Vejloven, hvor vi kommer ind på en række af de vigtigste emner, fx gravetilladelser, gæsteprincip, adgange, tilladelser til særlig råden over vejarealet, regler for ekspropriation og krav til vintervedligeholdelse og renholdelse.

Kurserne afholdes med en vekslen mellem forelæsninger og fælles drøftelser af konkrete praktiske eksempler på lovmæssige problemstillinger og gruppeopgaver. Der er herigennem gode muligheder for interaktion mellem deltagerne og underviserne.

Kan du ikke finde lige præcis det kursus, du søger vedrørende lovgivning og regelsæt inden for infrastrukturområdet, så vi er altid lydhøre over for ideer til nye kurser, der kan øge fagligheden i branchen.

Fra VEJ-EU:

Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk
Telefon 20604836

Henrik Harder, heha_k@vej-eu.dk
Telefon 31640052
Rådgiveraftaler for anlægsarbejder
Dato:3. oktober 2018
Sted:København S
Pris:Kr. 4.500,00
Ledige:21 pladser
Vejlovens samspil med vandsektorlov
Dato:10. oktober 2018
Sted:Roskilde
Pris:Kr. 5.300,00
Ledige:23 pladser
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk