Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
Periode: Sted:
Emne: Type:
Lovgivning og regler
- én dag på kursus, kan skabe din grundviden de næste mange år

Infrastrukturprojekter, lige fra etablering af gangstier til motorveje, ligger i krydsfeltet mellem mange forskellige typer af lovgivninger og regelsæt – og de bliver stadig mere komplicerede.

Arbejder du eksempelvis med sagsbehandling inden for vejforvaltningerne, er vejlovgivningen og dens samspil med lovgivningen om fast ejendom samt vandløbs- og vandsektorloven særlig relevante for dig.

VEJ-EU afholder dog også andre kurser, hvor du kan blive opdateret om de love og regler, der er relevante for netop dit arbejdsområde. Vi afholder fx kurser om Privatvejsloven og entrepriserettens grundlov.

Kan du ikke finde, det du søger her på siden, så kontakt os.
Mere om vores uddannelsesaktiviteter inden for vejloven og regler

VEJ-EU holder mange forskellige typer af kurser omkring lovgivning og regler. Der er naturligvis flest kurser i Vejloven, hvor vi kommer ind på en række af de vigtigste emner, fx gravetilladelser, gæsteprincippet, adgange, tilladelser til særlig råden over vejarealet, regler for ekspropriation og krav til vintervedligeholdelse og renholdelse.

Kurserne afholdes med en vekslen mellem forelæsninger og fælles drøftelser af konkrete praktiske eksempler på lovmæssige problemstillinger og gruppeopgaver. Der er herigennem gode muligheder for interaktion mellem deltagerne og underviserne.

Kan du ikke finde lige præcis det kursus, du søger vedrørende lovgivning og regelsæt inden for infrastrukturområdet, så vi er altid lydhører over for ideer til nye kurser, der kan øge fagligheden i branchen.

For yderligere information kontakt:

Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk
Telefon 2060 4836

Hanne Tuegaard, hanne@vej-eu.dk
Telefon 2060 4835

Ida Egevang Lersey, ida_k@vd.dk
Telefon 20604830
Vejforvaltningsret
Dato:29. - 30. november 2018
Sted:Århus C
Pris:Kr. 8.400,00
Ledige:25 pladser
Rådgiveraftaler for anlægsarbejder
Dato:31. januar 2019
Sted:København S
Pris:Kr. 4.500,00
Ledige:25 pladser
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk