Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
Periode: Sted:
Emne: Type:
Vinter
– forbereder vi os da på om sommeren

Kurser i vintertjeneste har fokus på at sikkerheden på vejene altid er i top – også om vinteren – uden unødigt stort forbrug af ressourcer, fx i forbindelse med saltning eller snerydning.

Arbejder du med infrastruktur i staten eller en kommune, så ved du, at kravene til kvalitet og sikkerhed stiger, mens budgetter til drift og vedligehold reduceres. Det stiller krav til bedre opgaveprioritering og øget effektivisering – især om vinteren, hvor der bruges særlig mange ressourcer på overvågning, snerydning og saltning.

Afhængigt af dit behov, så findes der to typer af vinterkurser:

Vinterkurser: Målrettet til dig der arbejder med udkald/overvågning og glatførevarsler om vinteren. Her får du indgående kendskab til gældende lovgivning samt værktøjer til, hvordan du sikrer udkald i rette tid - så der ikke saltes unødigt meget eller for lidt i forhold sikkerheden på vejene.

Vinterman kurser: Målrettet til dig der står for overvågning, igangsætning og styring af udkald i rollen som vintervagt. Kurset fokuserer på at gøre dig fortrolig med Vinterman som værktøj.

NB: Vidste du, at Vejdirektoratets udbudsmateriale til vintertjeneste, som offentliggøres i starten af 2018, nu stiller krav om "Vejen som arbejdsplads - e-læring".

Du finder kurset her
Mere om vores uddannelsesaktiviteter inden for vintertjenester

Vores kurser er udviklet, så du som deltager lærer at bruge de værktøjer, der gør dig i stand til at arbejde med udkald/overvågning og glatførevarsler om vinteren. Du lærer fx at overvåge, analysere data og benytte glatførevarslingssystemer som VejVejr og Vinterman.


Fra VEJ-EU:


Holdansvarlig:
Ida Egevang Lersey, ida_k@vd.dk
Telefon 20604830

Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk
Telefon 20604836
Glatførevarsling
Dato:8. oktober 2018
Sted:Fredericia
Pris:Kr. 4.700,00
Ledige:9 pladser
Vinterman
Dato:9. oktober 2018
Sted:Fredericia
Pris:Kr. 4.800,00
Ledige:10 pladser
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk