Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERBETALING MMNYHEDERUNDERVISEREOM
  SØG
Periode: Sted:
Emne: Type:
Mobilitet og fremkommelighed
I Danmark får vi flere og flere personbiler samtidig med, at vi kører længere og oftere. I løbet af de sidste 10 år er antallet af personbiler steget ca. 20 % - svarende til omkring 500.000 flere personbiler. Den 1. januar 2018 var der i alt 2.530.047 personbiler på de danske veje, mod 2.068.493 i 2008.

Samtidig med denne udvikling er den kollektive trafik dyrere, og den når færre danskere uden for HT området. Men selv i HT området vokser trafikken også voldsomt. Udfordringen med at sikre danskernes mobilitet og fremkommelighed bliver altså større og mere kompliceret. Derfor tilbyder VEJ-EU forskellige typer af kurser som klæder dig endnu bedre på til at arbejde med disse udfordringer:

»Sikre fornuftig kapacitet på det eksisterende vejnet
»Planlægge og udnytte det kollektive transportsystem bedre
»Gøre det attraktivt for borgerne at cykle - eller bruge andre typer af trafik (fx delebiler) for at sikre en højere fremkommelig for alle
»Ændre holdninger og vaner hos borgerne ved hjælp af nudging og adfærdsændringer
»Præsentere rammer og udfordringer for bilfrie byer og derved øge fremkommeligheden for alle

Vil du vide mere om de udfordringer vi Danskere står overfor når vi snakker "Mobilitet og fremkommelighed", så læs mere her.

Her kommer man langt omkring og diskutere "selvkørende biler, førerløse tog, deleøkonomi, urbanisering samt ændrede adfærds- og familieformer" (link til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet seneste rapport).

Kig på listen herunder og send os gerne en mail hvis du har et forslag til nyt kursus!
Mere om vores mobilitetsaktiviteter

Mobilitet som fagområde hos VEJ-EU bliver tilknyttet et review board primo 2019. Det skal sikre, at temaer og indhold altid er aktuelt samt sikre, at der er adgang til toneangivende eksperter og interessenter på de enkelte fagområder - både nationalt og internationalt.

Review board - din garanti for relevans og kvalitet

Dette fagområde hos VEJ-EU vil blive tilknyttet en review board primo 2019, som skal sikre, at temaer og indhold altid er aktuelle, og at der er adgang til toneangivende eksperter og interessenter på de enkelte fagområder - både nationalt og internationalt.

Medlemmer:

Kommer snart

Fra VEJ-EU:

Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk
Telefon 20604836

Ida Egevang Lersey, ida_k@vd.dk
Telefon 20604830
Kapacitetsvurdering - Hvor meget tr
Dato:26. - 27. september 2018
Sted:Sorø
Pris:Kr. 8.300,00
Ledige:21 pladser
Cykeltrafik - Få styr på cykelplanl
Dato:6. - 7. november 2018
Sted:Middelfart
Pris:Kr. 8.300,00
Ledige:24 pladser
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk