Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
Periode: Sted:
Emne: Type:
Klimatilpasning
- Vores klima ændrer sig som aldrig før!

Der investeres lige nu massivt i ombygning og nybygning af både veje, stier, pladser og andre områder, så de kan modstå og håndtere de klimaforandringer, der forårsager flere og flere tilfælde af blandt andet skybrud og oversvømmelser.

Da projektering, anlæg og drift af klimatilpasningstiltag er relativt nyt, høstes der konstant vigtige erfaringer fra både større og mindre projekter rundt om i Danmark.

Vi har samlet disse erfaringer i forskellige kurser, seminarer og konferencer, der har til formål at klæde dig på med den nyeste viden omkring projektering, anlæg og drift af permeable befæstelser, regnbede, grøfter, wadi’er og andre typer anlæg til afledning af regnvand lokalt (LAR) eller andre typer tiltag som forsinkelse og opmagasinering af regnvandet for at mindske tilstrømningen til de eksisterende afløbsledninger og andre afvandingsanlæg.

Vores kurser har forskellige vinkler og tilgang til klimatilpasningsområdet – nogle er baseret på eksempler fra konkrete klimatilpasningsprojekter, andre er mere overordnede – men vores undervisere er alle eksperter, der til daglig arbejder inden for det område, de underviser i.

For at hjælpe deltageren i at vælge de rette kurser, har vi ved hvert kursus angivet om det hovedsageligt omhandler:

»projektering
»anlæg
»drift

og desuden hvilket niveau kurset er på:

»Grundlæggende niveau - for dig med ingen eller begrænset viden om området
»Udvidet niveau - for dig med kendskab til grundbegreber og med praktisk erfaring med klimatilpasning
»Ekspertniveau - for dig som har stor erfaring med klimatilpasning.

Vil du vide mere om klimatilpasning i Danmark så besøg eventuelt følgende sider:

Klimatilpasning.dk,
laridanmark.dk,
regnvandskvalitet.dk.
Mere om vores klimatilpasningsaktiviteter

På klimatilpasningsområdet finder du kurser, seminarer, konferencer og uddannelser, som blandt andet omfatter juridiske forhold, herunder også miljøtilladelser o.l., samt projektering, anlæg og drift af klimatilpasningsprojekter.

I 2018 åbnede vi for vores Vej- og klimakoordinator uddannelse. Uddannelsen er målrettet projektledere og projekteringsansvarlige, der arbejder i krydsfeltet mellem vej- og afløbsprojekter, dvs. primært hos kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere.

Netop det tværfaglige aspekt i klimatilpasningsprojekterne er nyt, fordi de rigtige løsninger oftest afhænger af mange givne parametre på den aktuelle lokation. Helt fra designfasen er man nødt til at have et samarbejde mellem såvel planlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører osv. for i fællesskab at finde de rigtige løsninger. Derfor vil mange af vores kurser inden for klimatilpasning også være velegnede til byplanlæggere og landskabsarkitekter, som kan få den nødvendige tekniske indsigt.

Review board - din garanti for relevans og kvalitet

Dette fagområde hos VEJ-EU bliver tilknyttet et review board primo 2019. Det skal sikre, at temaer og indhold altid er aktuelt, samt sikre at der er adgang til toneangivende eksperter og interessenter på de enkelte fagområder - både nationalt og internationalt.

Review board medlemmer:

»Bjarne Rasmussen, Middelfart Kommune (2019)
»Henning Bøgh, Kanalbyen, Fredericia (2019)
»Henrik Bak Rasmussen, Varde Kommune (2019)
»Janni Kollerup, Aabenraa Kommune (2019)
»Kajan Variyeswaran, Vejle Kommune (2019)
»Lene Pilt, Kolding Kommune (2019)
»Louise Langschwager Jensen, Kolding Kommune (2019)
»Lærke Kit Sangill, Vandcenter Syd, Odense (2019)
»Marlene Plet, Varde Kommune (2019)
»Pernille Svane, Middelfart Kommune (2019)
»Søren Gleerup, Gleerup RCI (2019)
»Vibeke Wulf Bundesen, Aarhus Vand (2019)


For yderligere information kontakt:

Ann Charlott Veber, anv_k@vej-eu.dk
Telefon 2060 4836

Hanne Tuegaard, hanne@vej-eu.dk
Telefon 2060 4835
Vej- og klimakoordinator - Modul 2:
Dato:10. november 2020
Sted:Sorø
Pris:Kr. 3.900,00
Ledige:16 pladser
Vej- og klimakoordinator - Modul 3:
Dato:2. marts 2021
Sted:Tåstrup
Pris:Kr. 3.900,00
Ledige:19 pladser
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk