Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
Periode: Sted:
Emne: Type:
Digitalisering
Digitalisering - sæt strøm til dine tegninger... før de andre!

Den digitale transformation er i fuld gang alle steder. Det er specielt BIM (Building Information Modelling) samt brugen af droner, GPS-maskinstyring og 3D-scanning, der har været fokus på indtil nu. Derudover ligger der et stort potentiale i at udnytte digitale data bedre.

Hos VEJ-EU tilbyder vi kurser, seminarer og konferencer, hvor vi sætter fokus på, at du med det samme kan være med til at præge udviklingen og mulighederne med inden for digitalisering i infrastruktursektoren.

For at gøre undervisningen så handlingsorienteret som muligt, tager vi udgangspunkt i konkrete anlægsprojekter fra både Danmark og udlandet, hvor der er indsamlet praktisk erfaring med brugen af bl.a. digitale vejmodeller og digitale værktøjer, herunder brugen af automatisk maskinstyring og droner.
Mere om digitaliseringen inden for vej- og anlægssektoren
Digitaliseringen sker på mange forskellige områder inden for den trafikale anlægssektor.

BIM (Building Information Modelling) og andre digitale modeller kan fx bruges til bedre projektering af anlæg og drift af fx veje, stier og grønne områder. 3D modeller gør det bl.a. muligt at opbygge mere komplette tegninger, hvor konflikter og uhensigtsmæssigheder kan opdages allerede i planlægningsfasen.

Digitaliseringen effektiviserer på en gang både anlægs- og driftsfasen og skaber øget merværdi i hele anlægprojektets levetid.

Fremover vil der være behov for at involvere branchen endnu mere i udviklingen. Dels er det vigtigt, at digitaliseringen finder sted der, hvor det giver værdi og ikke blot for digitaliseringens skyld. Samtidig er det vigtigt at undgå udvikling af parallelle standarder ved at sikre en tæt dialog mellem de involverede bygherrer.

Review board – din garanti for relevans og kvalitet
Dette fagområde hos VEJ-EU er tilknyttet et review board, som skal sikre, at temaer og indhold altid er aktuelle, og at der er adgang til toneangivende eksperter og interessenter på de enkelte fagområder - både nationalt og internationalt.

Review board medlemmer:

»Erik Kjems, AAU (2017)
»Flemming Kortsen, Slagelse Kommune (2017)
»Gita Monshizadeh, MOE A/S (2017)
»Henrik Berg, CG Jensen (2017)
»Jakob Diget Møller, Dansk Byggeri (2017)
»Jan Karlshøj, DTU BYG (2017)
»Michael Jepsen, Sweco Danmark A/S (2017)
»Niels Nielsen, Niels Nielsen Consult ApS (2017)
»Poul-Erik Olsen, Barslund A/S (2017)
»Rasmus Lynge Fuglsang, Vejdirektoratet (2017)
»Jesper Sørensen, COWI A/S (2017)


For yderligere information kontakt:

Carsten Bredahl Nielsen, carsten@vej-eu.dk
Telefon 2060 4831

Hanne Tuegaard, hanne@vej-eu.dk
Telefon 2060 4835
Digitalt udbud og udførelse
Dato:10. november 2020
Sted:Nyborg
Pris:Kr. 4.800,00
Ledige:19 pladser
Fælles standarder for BIM-modeller
Dato:23. marts 2021
Sted:Nyborg
Pris:Kr. 4.800,00
Ledige:20 pladser
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk