Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
To be or not to be... walking - That is the question!
11. april 2019
Billede: Øresundsvej ”strandpromenade” i Hornbæk – Udvidet fortov og indsnævret kørebane. Knoldebro, granit og trædæk. LAR, årstidsvariationer, stedsidentitet og taktile materialer, Via Trafik.


Fodgængere rummer et uudnyttet potentiale i forhold til at fremme bæredygtig transport, sundhed og bedre byliv, men desværre underprioriteres denne trafikantgruppe i den nuværende planlægning. Det kan vi imidlertid gøre noget ved!

Det forudsætter, at vi styrker vores begreber og visioner og ikke mindst stiller skarpt på fodgængerne som en nyttig ressource. Hvis vi ikke gør det, vil vi fortsætte med at disponere ’as ususal’: dvs. 75% af byens areal til biler, 10% til busser, 10% til cykler og de resterende 5% til fodgængere. Samtidig udelades de sundheds- og miljømæssige fordele ved at gå.


Én på opleveren på Superfortovet
Et Superfortov indebærer mere end en vanlig, og til tider kedsommelig, spadseretur fra A til B. Det er et fodgængerareal med plads til alle, hvor bæredygtighed, klimatilpasning samt mulighed for ophold, byliv og oplevelser integreres i fortovets udformning. Modsat fx gågader og promenader (som også rummer rekreative og byrumsmæssige kvaliteter) kombinerer Superfortovet dette med behovet for bæredygtig mobilitet. Superfortovet sikrer god fremkommelighed med menneskets urtransportform: at gå! At gå er helt eksistentielt.

For at cementere og udbrede begrebet Superfortove fremhæver vi en række grundlæggende og tværfaglige principper (dogmer), som definerer Superfortovet i forhold til andre fodgængerarealer.


Nogle gange skal man cykle, før man kan gå
Idéen om, at cyklen kunne ses som et alternativ til bil og kollektiv transport på afstande over fem kilometer blev af mange anset som urealistisk i 90’erne. Men idéen om supercykelstier, hvis principper er udviklet ud fra visioner, blev i løbet af cirka ti år til en realitet. Dagligt glædes tusinder af cykelpendlere over supercykelstierne.

Det øvrige samfund har også høstet frugterne af denne udvikling i form af fx mindre trængsel, bedre miljø og færre sundhedsudgifter. Set i bakspejlet underbygger evalueringer af supercykelstierne de principper (alias dogmer), som i sin tid blev udviklet af cykelentusiaster i vejsektoren.


Eksistentiel værdiskabelse
Når man forsøger at skabe merværdi gennem en tværfaglig tilgang, afsøger man de eksistentielle udfordringer. Man træffer valg, der har betydning for vores fremtidige eksistens (i denne kontekst for både fodgængerens og for samfundets). Når man taler om værdier, er der ikke langt til dogmer, der er meninger, læresætninger og grundantagelser.

Derfor sætter vi rammerne for Superfortovet med ni dogmer og samler hermed de eksistentielle superfortovs-værdier i et operationelt regelsæt. Vi løfter her sløret for fem af dem:

• Gang-motiverende, dvs. den foretrukne rute for fodgængere
• Integreret universelt design
• Variation på ruten med gode oplevelser, som formidler stedets ånd, historie og årstid
• Integration af klimatilpasning, LAR, beplantning og bynatur
• Over 3 m. brede (plads til at gå hånd i hånd og til at passere andre)

De resterende dogmer afsløres og drøftes på kurset…


Således er Superfortovet som begreb en integration af allerede eksisterende vejledninger og viden, herunder omsætning af foreliggende videnskabelige resultater til operationel praksis udmøntet i et arkitektonisk helhedsgreb. Superfortovet understøtter fodgængeren, stedet og samfundet som et alternativ til cyklen, bilen eller bussen på afstande under fem km.

Vær med til at løfte fodgængermobiliteten og til at finpudse superfortovsdogmerne. Meld dig til kurset Fodgængermobilitet & Superfortove.


To be or not to be a super sidewalker – That is the new question!
- af Pernille Bruun og Sara Sonne, Via Trafik Rådgivning A/S
KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk