Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
ARTIKEL: Arbejdsmiljøkonferencen var en kæmpe succes!
25. september 2019
Skrevet af Niels Nielsen


Fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder kan gå hånd i hånd, men kun ved samarbejde, anvendelse af den nyeste viden og teknologi samt et konstant fokus på udfordringerne. Det er den grundlæggende idé bag VEJ-EU's årlige konferencer under titlen ”Øget fremkommelighed og sikkerhed ved vejarbejder”, som er kommet godt på vej som branchens faglige forum, hvor de forskellige aktører kan mødes med indlæg og gennem faglige og konstruktive debatter for at være med til at fremme de gode løsninger.

Dette års konference var så stor en succes, at forventningerne til næste års konference den 1. september 2020 er ganske store. Der er allerede nu muligt at få konferencen ind i kalenderen og sikre sig en plads, da VEJ-EU har åbnet for tilmeldingen – tilmeld dig her


Flere af indlægsholderne og deltagerne på dette års konference pegede specifikt på samarbejdet mellem branchens parter som en vej til de gode løsninger. Således understregede anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt, at det for Vejdirektoratet er helt afgørende, at alle parter skal involveres i bestræbelserne på, at sikkerheden for såvel arbejderne på vejen som for trafikanterne kommer helt i top.

Michael Kirkfeldt så dog også gerne, at politiet bliver mere synlige ved vejarbejder fx med fartkontroller. Vicepolitiinspektør Anders Hejlesen fra Københavns Politi var helt enig i behovet for, at politiet får bedre muligheder for at gennemføre fartkontroller.


En væsentlig del af grundlaget for samarbejdet mellem parterne er projekt- og udbudsmaterialet. Derfor var det også spændende at høre, hvor stor forskel på rollefordelingen der er ved vejarbejder i Sverige og Danmark. VD Anders Sørensen, der har ansvaret for Barslunds svenske aktiviteter, fokuserede især på forskellen på, hvordan trafikhåndteringen indgår ved vejarbejder i Sverige og i Danmark.

I Sverige overlades trafikhåndteringen i langt højere grad overlades til entreprenørerne, som afgiver fast pris på ydelsen, mens det i Danmark ofte er bygherren, der udarbejder de detaljerede løsninger og udbyder med ydelser afregnet efter forbrug.

Forskellene mellem Sverige og Danmark, som de blev beskrevet, gav anledning til en del debat på VEJ-EU's konference, hvor deltagerne så fordele ved såvel den ene som den anden model.


Trafikplanlægger Martin Louis Madsen fra Via Trafik fortalte om anvendelsen af fremkommelighedsanalyser og trafiksimuleringer. Disse typer af analyser anvendes i højere og højere grad i forbindelse med planlægning af vejarbejder, så de kan gennemføres med mindst mulig gene og forsinkelse af trafikken. Det er et godt eksempel på, hvordan man kan nå gode resultater ved at bygge oven på traditionelle metoder.

Med fremkommelighedsanalyser og trafiksimuleringer kan man gennemregne flere forskellige løsninger, hvor man kan inddrage en række forskellige parametre som fx rækkefølgen på aktiviteterne i vejarbejdet, trafikreguleringer og signalindstillinger. Det giver et godt grundlag for at vælge de mest hensigtsmæssige løsninger.


VEJ-EU havde som arrangør i samarbejde med Asfaltindustrien og Dansk Byggeri valgt at give god plads til faglige debatter katalyseret af spændende inspirationsoplæg. Der var således tre parallelle debatspor – et med en praktisk case om letbaneprojektet på Ring 3 ved København, som i relation til fremkommelighed og sikkerhed under anlægsarbejdet er en stor udfordring. På de to øvrige spor var der en livlig debat om samarbejdet mellem parterne og om strategien for inkludering af fremkommelighed og sikkerhed som en del af bygherrens udbud.


KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk