Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
Hjælp til valg af TRIN
En kort beskrivelse af mulighederne
E-læring:

Kurset træner basale begreber og færdigheder, men det er ikke en godkendelse til at arbejde på vejen. Det kræver et TRIN I kursus, hvor du får et certifikat.

TRIN I:
Giver indblik i de grundlæggende regler på området og anvisninger til hvordan man skal opføre sig ved et vejarbejde. Kurset forudsætter gennemførelse af e-læringskurset, der indgår i kurset.

TRIN I Repetition:
Kurset er et 1-dags repetitionskursus. Kursister, som efter 5 år skal have repeteret TRIN I, kan enten vælge TRIN I Repetition (1-dags), TRIN I (2-dages) eller i stedet TRIN II (2-dages).

TRIN II:
Er et videregående kurser i afmærkning af vejarbejder. Kurset forudsætter TRIN I.

TRIN II Repetition:
Kurset er et 1-dags repetitionskursus. Kursister, som efter 5 år skal have repeteret TRIN II, kan enten vælge TRIN II Repetition (1-dags) eller TRIN II (2-dages). Har man TRIN III – er det dog fortsat TRIN II man skal forny efter 5 år. Kurset forudsætter et gyldigt TRIN II.

TRIN III:
Er et specialistkursus med fokus på trafikafvikling på større veje ved vejarbejder. Kurset forudsætter, at man har bestået Vejen som arbejdsplads TRIN I, og desuden anbefales det at have gennemført TRIN II. Trin III er ikke et certifikat kursus, og skal derfor ikke fornyes. Har man TRIN III – er det dog fortsat TRIN II, man skal forny efter 5 år.

AMU:
"Vejen som arbejdsplads - certifikat" henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af vejarbejder. Vejen som arbejdsplads - AMU-certifikat kan ikke sidestilles med et TRIN I.

Ofte stillede spørgsmål:

Spørgsmål 1:
Kan vores formænd, der udfører afspærringen, ”nøjes” med TRIN I?

Svar:
Formænd som er i marken har et ansvar og en tilsynspligt for afspærring i marken. De skal derfor have TRIN II.

Spørgsmål 2:
Skal folk, der søger rådighedstilladelse, have TRIN II?

Svar:
Der kan søges rådighedstilladelse, hvis man har TRIN I. Men for at udarbejde en eventuel dertil hørende afmærkningsplan, skal man have TRIN II. (Afmærkningsansvarlig).

Spørgsmål 3:
Kan mit "Vejen som arbejdsplads" eller "Vejen som arbejdsplads Repetition" kursus taget ved VEJ-EU før august 2011 sidestilles med det nyere "Vejen som arbejdsplads – TRIN I" og dermed fornyes med et "Vejen som arbejdsplads – TRIN I repetition" (1-dags kursus)?

Svar:
Nej det kan det ikke. Hvis man har et "Vejen som arbejdsplads" (eller "Vejen som arbejdsplads Repetition") fra VEJ-EU - dvs. før de første kurser "Vejen som arbejdsplads - TRIN I" kurser blev afholdt i august 2011 - så kan man ikke forny sit bevis ved at tage et TRIN I Repetition (1 dags). Så skal man forny beviset ved at tage et TRIN I (2-dages) eller gå videre på et TRIN II (2 dages) inden det udløber. OBS. Man skal forsikre sig, at det ikke er et AMU kursus man har, – da disse IKKE kan sidestilles med VEJ-Eu's "Vejen som arbejdsplads" kurser. Kontakt VEJ-EU hvis du er i tvivl om, hvilket bevis du har.

Spørgsmål 4:
Jeg har et udenlandsk kursus i Vejen som arbejdsplads. Gælder det som erstatning for VEJ-Eu's kurser?

Svar:
Du skal fremsende en kopi af kursusbeviset til VEJ-EU. Herefter vil det blive afgjort, hvilket kursus det svarer til.

Spørgsmål 5:
Jeg har en årelang erfaring i afspærringsbranchen. Jeg har p.t. et gyldigt AMU kursus. Kan jeg gå direkte ind på TRIN II?

Svar:
Der kan ikke opnås merit til TRIN II. Det er en forudsætning, at man har et gyldigt Vejen som arbejdsplads - TRIN I fra VEJ-EU. Vejen som arbejdsplads - TRIN I kan ikke sidestilles med et AMU-certifikat.

KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk