Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
Hjælp til valg af TRIN
En kort beskrivelse af mulighederne

TRIN I:
Er for medarbejdere hos entreprenører, ledningsejere, rådgivere, kommuner eller staten, der:
» Udfører administrative opgaver i forbindelse med ansøgning/godkendelse af rådighedstilladelser og afmærkningsplaner, men som ikke selv er ansvarlig for afmærkningsplaner
» Har længerevarende ophold/arbejde hos Vejdirektoratet, og herunder også ansatte der fx udfører regelmæssige renholdelsesopgaver, der normalt kun involverer afmærkningsmateriel på arbejdskøretøjet.

TRIN II:
Er for rådgivere og projektansvarlige hos entreprenører, ledningsejere eller afmærkningsfirmaer, der:
» Udfærdiger afmærkningsplaner, dvs. har ansvaret for vejafmærkningen
» Fører tilsyn med afmærkningen - har ledelsesansvar på arbejdsstedet, fx vejformænd
» Udsteder rådighedstilladelser
» Underviser i Vejen som arbejdsplads hos AMU/EUC.

Kurset forudsætter et bestået TRIN I certifikat.

TRIN III:
Er for medarbejdere hos kommunale, private og statslige bygherrer, vejmyndigheder, rådgivere, entreprenører og ledningsejere, der fx:
» Har brug for at få et praktisk grundlag for at planlægge og udføre trafikafviklingsplaner
» Udarbejder kø-beregninger
» Udarbejder afmærkningsplaner og omkørselsplaner.

Trin III er ikke et certifikat kursus, og skal derfor ikke fornyes. Har man TRIN III – er det dog fortsat TRIN II, der skal fornyes efter 5 år.

Genopfriskning – gennemfør en E-learning der opfrisker din viden fra Trin I:
Dette E-learnings kursus er for dig, der ønsker at få genopfrisket din viden om de grundlæggende regler for afmærkning af vejarbejder.

DET ER VIGTIGT, at du er opmærksom på, at denne E-learning IKKE giver dig et gyldigt Trin I-certifikat. E-learningen kvalificerer dig heller IKKE til at tilmelde dig et Trin II kursus.


VEJ-EU udbyder og administrerer VSA kurser efter aftale med Vejdirektoratet og med udgangspunkt i instruks fra Vejdirektoratet. Læs mere her.

Ofte stillede spørgsmål:

Spørgsmål 1:
Kan vores formænd, der udfører afspærringen, ”nøjes” med TRIN I?

Svar:
Formænd som er i marken har et ansvar og en tilsynspligt for afspærring i marken. De skal derfor have TRIN II.

Spørgsmål 2:
Skal folk, der søger rådighedstilladelse, have TRIN II?

Svar:
Der kan søges rådighedstilladelse, hvis man har TRIN I. Men for at udarbejde en eventuel dertil hørende afmærkningsplan, skal man have TRIN II. (Afmærkningsansvarlig).

Spørgsmål 3:
Jeg har et udenlandsk kursus i Vejen som arbejdsplads. Gælder det som erstatning for VEJ-Eu's kurser?

Svar:
Du skal fremsende en kopi af kursusbeviset til VEJ-EU. Herefter vil det blive afgjort, hvilket kursus det svarer til.

Spørgsmål 4:
Jeg har en årelang erfaring i afspærringsbranchen. Jeg har p.t. et gyldigt AMU kursus. Kan jeg gå direkte ind på TRIN II?

Svar:
Der kan ikke opnås merit til TRIN II. Det er en forudsætning, at man har et gyldigt Vejen som arbejdsplads - TRIN I fra VEJ-EU. Vejen som arbejdsplads - TRIN I kan ikke sidestilles med et AMU-certifikat.


For yderligere information kontakt:
TRIN I:
Betina Kragh Flansmose, betina@vej-eu.dk
Telefon 2060 4833

TRIN II:
Bente Bauer, bente@vej-eu.dk
Telefon 9244 7211KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk