Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
SØG REJSELEGAT TIL STUDIEOPHOLD MM.

ANSØGNING OM STØTTE TIL AKTIVITETER I UDLANDET

Studerende, der er i sidste del af studiet, og ønsker at specialisere sig inden for vej- og trafikområdet, kan søge støtte til en studierejse. Formålet kan være enten at studere vej- og trafikforhold i form af et praktikophold eller at deltage i en konference, eller som led i et speciale eller afgangsprojekt. Endelig kan der søges støtte til studieophold af længere varighed, f.eks. Et semester, på et udenlandsk universitet. Både VEJ-EU og Nordisk Vejforum (NVF) har legater.

Studerende, der modtager støtte, forpligtes til at holde et oplæg med tilhørende notat om udbyttet.

Ansøgningen skal indeholde personlige data, dokumentation for studiet, og en anbefaling fra en faglærer. Desuden vedhæftes en motiveret ansøgning.

Det ansøgte beløb kan alene dække direkte udgifter (rejse, ophold, deltagergebyr). Der er ingen øvre grænse for støtten.

Der kan løbende ansøges om støtte. Dog ikke til kurset ”Vejen som arbejdsplads”. Ansøgningen skal dog sendes til VEJ-EU senest to måneder før gennemførelse af aktiviteten, der søges støtte til. Der er ikke noget ansøgningsskema.

Ansøgningen sendes på mail til VEJ-EU

ANSØGNINGSFRIST 1. JUNI HVERT ÅR

VISION FOR VEJ-EU'S REJESELEGAT

Visionen er at fremme et højt fagligt niveau for (ingeniør)studerende inden for vej- og trafiksektoren, ved at give dem mulighed for at deltage i aktiviteter, projekter eller uddannelse, for at styrke vej- og trafiksektoren.

STØTTEMIDLER FRA VEJ-EU

VEJ-EU hensætter årligt et beløb til støttemidler. Beløbet vil afhænge af VEJ-EU’s generelle økonomi. Det endelige beløb besluttes årligt af bestyrelsen. Andre virksomheder og organisationer, såvel offentlige som private, kan støtte støttemidler.

STØTTEMIDLER FRA VEJ-EU´S FORMÅL

Støttemidler fra VEJ-EU´s formål er at yde støtte til studerende, der følger undervisningen i vej- eller trafikfag på en videregående uddannelse. Der kan søges støtte til:

»Et studieophold ved et udenlandsk universitet
»Praktikophold eller konferencer i udlandet
» Deltagelse på et af VEJ-EU's kurser

STØTTEMIDLER FRA VEJ-EU´s ADMINISTRATION

Bevillingen foretages af en gruppe nedsat af VEJ-EU’s bestyrelse. Gruppen har repræsentanter fra VEJ-EU’ s bestyrelse og sekretariat.

ANSØGNING OM VEJ-EU KURSUS

Studerende, der har grundfag i vej- mobilitets- eller trafikfag, og som er interesseret i at uddanne sig inden for vej- mobilitets- og trafikområdet, kan søge om at deltage på et af VEJ-EU’s kurser. Deltagelse, inklusive kursusmateriale, ophold og forplejning, er gratis, dog dækkes transportudgifter ikke.

Ansøgningen skal indeholde personlige data, og dokumentation for studiet. Desuden skal der vedhæftes en motiveret ansøgning.

Der kan løbende ansøges om støtte. Ansøgningen skal dog sendes til VEJ-EU senest to måneder før gennemførelse af kurset, der søges støtte til. Der er ikke noget ansøgningsskema.

Ansøgningen sendes på mail til VEJ-EUKONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk