Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
OM VEJ-EU
VEJ-EU har fokus på de nære udfordringer og VEJ-EU’s kerneområder indenfor de tekniske discipliner. Formålet er at understøtte infrastrukturensektorens behov for ny viden og skubbe til en teknisk udvikling. VEJ-EU har to kerneydelser:
»Kurser
»Videnformidling

Kurser
VEJ-EU udbyder kurser på dansk. Behovet for kurser afdækkes gennem afholdelse af mindre seminarer og workshops. Behovet for nye kurser vurderes ud fra interessen for nye emner på seminarerne, og på seminarerne vurderes muligheden for at bruge indlægsholdere som undervisere. Nye kurser introduceres som hovedregel kun, når der har været afholdt et eller flere seminarer. VEJ-EU ønsker at bruge eksperter og gode formidlere som undervisere på kurser, og tilbagemeldingerne fra seminarerne bruges til at vurdere dette.

Videnformidling
VEJ-EU formidler viden gennem seminarer, workshops og netværksmøder, på hjemmesider og i netværksgrupper. I modsætning til kurser vil der her være tale om, at mange eksperter formidler enkeltstående bidrag til et større publikum, hvor der er fokus på gensidig udveksling af viden mellem indlægsholdere og deltagere. Vejforum og Dansk Brodag er to vigtige, store seminarer. Det er målet at udvikle flere mindre, tekniske seminarer som et led i udvikling af nye kurser og til videnformidling for en bredere del af infrastruktursektoren. For at styrke sektorsamarbejdet tilbyder VEJ-EU netværksmøder indenfor specifikke fagområder. Netværksmøder kan også inddrage rådgivere, entreprenører og leverandører for at øge kendskabet til nye teknikker, produkter og planlægningsmetoder.

Organisation
VEJ-EU er en selvstændig forening dannet af vejsektoren. Foreningens medlemmer er Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening, Dansk Byggeri, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Ingeniørskolernes Lærerforening for Vej- og Trafikteknik (ILVT) og Asfaltindustrien. VEJ-EU ledes af en bestyrelse med en formand og otte bestyrelsesmedlemmer udpeget af foreningens medlemmer.

Læs VEJ-EU's privatlivspolitik her.

Læs VEJ-EU's cookiepolitik her.

Læs VEJ-EU's vedtægter her.

Foreninger
VEJ-EU samarbejder med flere foreninger blandt andre:

KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk