Vej-eu.dk
KOMMENDE KURSERUNDERVISEREBETALING MMNYHEDEROM VEJ-EU
  SØG
Øget konkurrence om ingeniører
Infrastruktursektoren - arbejdet med veje, trafik og bane - kommer til at mangle ingeniører i de kommende år. Pensionering og store anlægsprojekter er nogle af årsagerne. Det viser en analyse som COWI har lavet for VEJ-EU og Viadania. Analysen blev præsenteret på Vejforum 2014 og nu foreligger den færdige analyse ”Rekruttering af ingeniører til infrastrukturområdet”.
Den kan downloades her.

Ledere på vej- og trafikområdet forventer øget konkurrence om ingeniører. Uden for hovedstaden og universitetsbyerne er der allerede nu visse vanskeligheder med at rekruttere ingeniører. Det viser en analyse som VEJ-EU og Viadania har fået udført af COWI A/S. Analysen viser bl.a., at 25 % af de virksomheder, der har forsøgt at rekruttere ingeniører ikke er lykkedes. For 10 % har det været nødvendigt med et genopslag for at få stillingerne besat. Resultaterne blev præsenteret på VEJFORUM 2014 i december. Nu foreligger den fulde og endelige rapport som kan downloades her.

Erfaring efterspørges
Branchen oplever ifølge analysen ikke store problemer med at tiltrække unge og nyuddannede, men man efterspørger ofte medarbejdere med erfaring og specialistviden på særlige områder. Denne udfordring understreges og forstærkes af, at mange arbejdspladser er i gang med et generationsskifte, der betyder, at netop erfaring og specialviden forsvinder.

I kommunerne er lige knapt halvdelen af diplomingeniørerne i byggeri og anlæg over 50 år og 25 % er over 60 år. I kommunerne forventes en afgang af ingeniører på mellem 10 og 25 % i de kommende år. De kommunale repræsentanter, der har deltaget i undersøgelsen, peger på, at særlige kompetencer efterspørges, bl.a. i forhold til projektledelse, håndtering af myndighedsopgaver og kommunikation.

Tænk nyt
”Manglen på ingeniører har betydet, at mange kommuner er begyndt at pille det ud af ingeniørjobbene, som kan varetages af andre faggrupper. Det gælder for eksempel juridiske opgaver og kommunikationsopgaver,” siger sekretariatschef Jens E. Pedersen i VEJ-EU. Han fortæller, at det i særlig grad er kommuner langt fra universitetsbyerne, København, Aarhus, Aalborg og Odense, der har svært ved at tiltrække ingeniører. ”Mange mindre kommuner har i et stykke tid oplevet, at der kommer alt for få ansøgere til de opslåede stillinger. Geografien har betydning, men vi vurderer også, at det handler om at skrue op for markedsføringen af de kommunale jobmuligheder og nytænke rekrutteringen,” siger Jens E. Pedersen. VEJ-EU og Viadania formidler bl.a. praktikophold for studerende og trainee-forløb for nyuddannede.

Flere studerende
Den naturlige afgang fra sektoren stiller store krav til optaget på uddannelserne blot for, at der kan opretholdes balance i udbuddet af ingeniører. I en lang periode har antallet af ingeniørstuderende ligget på et stabilt niveau, men det har været for lavt til at holde trit med afgangen. De seneste par år er antallet af studerende på de anlægstekniske uddannelser steget, men der er behov, at denne udvikling fortsætter. ”Her er det vigtigt for sektoren at gøre en indsats for at få de unge til at vælge infrastrukturområdet på uddannelserne. Området skal kæmpe om de studerendes opmærksomhed, primært i forhold til andre ingeniørretninger, men også i forhold til andre videregående uddannelser,” vurderer Gert Ahé, formand for VEJ-EU.

Markedsføring
Branchen peger selv på, at bedre markedsføring kan forbedre rekrutteringen. 58 % af de adspurgte peger på mere oplysning og flere kampagner med fokus på ingeniøruddannelsen som en indsats. 72 % peger på mere og bedre markedsføring af jobmuligheder. ”Rekrutteringsudfordringen er forskellig på tværs af landet og på tværs af offentlige og private organisationer. Men min vurdering er, at analysen bekræfter og understreger, at det er vigtigt, at branchen gør en fælles indsats for at sikre fremtidens medarbejdere. Vi er afhængige af hinanden og både offentlige udbydere af opgaver og private entreprenører og rådgivere skal have medarbejdere med de rigtige kompetencer. Derfor er der et behov for, at infrastrukturområdet står sammen om at markedsføre fagområdet” siger Gert Ahé, formand for VEJ-EU.

Analysen ”Rekruttering af ingeniører til infrastrukturområdet” kan læses her.
Analysen er udført af Cowi for VEJ-EU.

Faktabox
Resume af analysen ”Rekruttering af ingeniører til infrastrukturområdet”

» Efterspørgslen efter ingeniører på infrastrukturområdet ventes at stige de kommende år, især på grund af de mange store statslige infrastrukturprojekter
» En stor gruppe ingeniører med baggrund inden for byggeri og anlæg, som udgør en væsentlig del af ingeniørbeskæftigelsen på vej- og trafikområdet, er på vej på pension de kommende 5 – 10 år. Det vil skabe et stort rekrutteringsbehov
» Der er meget lav ledighed for de fleste ingeniørgrupper, men en smule ledighed blandt arkitekter, konstruktører mv. Der er dermed et lille potentiale for rekruttering og/eller efteruddannelse af disse grupper til vej- og trafikområdet
» Søgningen til trafik- og anlægsorienterede ingeniøruddannelser har været for lille i en del år, men der har været en stigning siden 2011. Det er dog vigtigt at denne tendens fastholdes, for at sikre et fremtidigt rekrutteringsgrundlag
» Flere arbejdsgivere fortæller, at de efterhånden mærker rekrutteringsvanskelighederne. Det opleves særligt uden for de store uddannelsesbyer
» Muligheden for at rekruttere medarbejdere med en anden faglig baggrund end ingeniør afprøves af mange arbejdspladser – og ofte med held, men der er fortsat behov for at betydelig flere gennemfører en uddannelse inden for anlægs- og trafikområdet.


KONTAKT VEJ-EU
Sekretariatet
Bestyrelsen
Trainees
VEJ-EU  |  Guldalderen 12  |  2640 Hedehusene  |  Tlf.: 7217 0217  |  CVR: 86632012  |  EAN: 5790001900410  |  faktura@vej-eu.dk  |  info@vej-eu.dk