Vejbelægningers vedligeholdelse 2
Lær at efterse og reparere vejen bedst og billigst med pavement management systemer (PMS)
Udbytte af kurset
Du bliver i stand til at vælge den rigtige belægningsvedligeholdelse på grundlag af eftersynsdata og relevante reparationsmetoder.
Det lærer du
» Eftersyn - indberetning til PMS
» Hovedeftersyn, øvelse i marken
» Beregning af reparationsforslag
» Reparationskriteriet og vedligeholdelsesplan
»Reparationsmetoder på basis af PMS
»Vedligeholdelse af cykelstier
»Forebyggelse af skader
»Korrekt renderetablering
»Vurdering af underlagets tilstand
»Reparationsbehov
»Betydningen af korrekt dimensionering i forhold til trafik
»Minimering af risiko for skader
»Investering i opretning
»Vedligeholdelse af rabatter
»Andre vigtige forarbejder
Sådan er kurset
Kursets emner gennemgås i præsentationer i åben diaglog med deltagerne. Der laves et hovedeftersyn i marken efterfulgt af en praktisk øvelse i beregning af et reparationsforslag. Der vil være rig mulighed for fælles evalueringer og diskussioner.
Deltagere
Kurset henvender sig til ingeniører, formænd, tekniske assistenter og andre medarbejdere, der deltager i planlægning af belægningsvedligeholdelse, samt arkitekter, projektledere og andre, som ønsker bedre overblik over muligheden for en systematisk vedligeholdelse af vejbelægninger.
Undervisere
Kursusleder er Produktchef Bjarne Bo Lund-Jensen, NCC Industry A/S. Øvrig underviser er Projektleder Jens Adamsen, Silkeborg kommune.
Specielle forhold
Kurset er anden del af to kurser:
»Vejbelægningers vedligeholdelse 1
»Vejbelægningers vedligeholdelse 2

Kurserne ligger på to dage efter hinanden og kan tages som et samlet forløb, hvis man vælger begge kurser. Man kan tilkøbe overnatning på hotellet, hvis man ønsker at deltage på begge kurser.

DATO18. april 2018 PRISKr. 5.200,00
STEDNyborg Strand, Nyborg FRISTGennemført
ANTAL20 deltagere LEDIGE12 Pladser