Vejafmærkning (E) - grundkursus
Grundlæggende e-learning om færdselstavler, vejvisning og kørebaneafmærkning
Udbytte af kurset
E-learning, der giver grundlæggende viden om vejafmærkning herunder:
»Færdselstavler
»Vejvisning
»Afmærkning på kørebanen
»Færdselsloven
»Køretøjsdimensioner
»Sagsbehandling
Det lærer du
Omfanget af bindende bestemmelser og øvrige vejregler om vejafmærkning er stort, og kurset lærer dig at slå op i bekendtgørelser og vejregeldokumenter.
»Med udgangspunkt i færdselsloven og vejregler får du grundlæggende indføring i bestemmelserne om vejafmærkning.
»De forskellige grupper af færdselstavler og deres anvendelse.
»Udformning og anvendelse af vejvisningstavler herunder geografisk og kommerciel vejvisning, rutenummerering samt stivejvisning.
»Kørebaneafmærkning dvs. længdeafmærkning, tværafmærkning, pilafmærkning og symboler herunder dimensioner.
Sådan er kurset
Kursets består udelukkende af adaptiv e-learning og afsluttes med en prøve, der giver adgang til øvrige kurser i vejafmærkning.

Ved køb af et af de tre øvrige kurser (færdselstavler, vejvisning eller kørebaneafmærkning) får man gratis adgang til e-learningskurset.

Læs mere om VEJ-EU kurser i vejafmærkning her

Deltagere
Kurset henvender sig til bestillere, projekterende, vejmyndigheder, politi og udførende med eller uden erfaring med vejafmærkning.
Undervisere
Kursusleder er vejingeniør Simon Peter Spanggaard, Spanggaard & Virenfeldt Aps.
Specielle forhold
Bekendtgørelser om vejafmærkning blev revideret i december 2017, og de tilhørende vejregeldokumenter er under løbende revision.

Kurset omhandler ikke vejarbejde, men det meste indhold er også relevant ved vejarbejde, og kurset kan med fordel bruges som forkursus til Vejen Som Arbejdsplads.

Kurset omhandler ikke signalanlæg eller projektering af standere, galger, fundamenter eller øvrige konstruktioner.

Kurset er tilgængeligt fra den 1. juli 2019.

DATO31. december 2019 PRISKr. 2.500,00
STEDE-læring, FRIST31. december 2019
ANTAL50 deltagere LEDIGE48 Pladser