Forebyggelse af stilladssvigt - C
- få tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter
Udbytte af kurset
Du bliver i stand til at designe, lede udførelsen af og føre tilsyn med brostilladser. Dette kursus giver tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter.
Det lærer du
»Baggrundsmateriale - Tilsynshåndbogen og typiske stilladser.
»Planlægning af stilladsarbejder - organisation og forundersøgelser.
»Planlægning - udførelse, entreprenørkontrol og tilsynskontrol.
»Projektering - grundlag, modellerering, færdig konstruktion, særlige konstruktioner, projektdokumentation og kvalitetssikring.
»Udførelse - herunder krav til kurser i forebyggelse af stilladskollaps, kontrol og tilsyn.
»Funderingskonstruktioner - funderings- løsninger, forundersøgelser og udførelse.
»Stålkonstruktioner - projektering og udførelse.
»Typestilladser - projektering og udførelse.
»Trækonstruktioner - projektering og udførelse.
»Hensyn til vej- og banetrafik.
Sådan er kurset
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og opgaveløsning. Kurset afsluttes med en prøve, og der udstedes et certifikat ved bestået prøve. Som forberedelse til kurset skal du læse Tilsynshåndbogen, som du finder i KURSUSMAPPE. Du skal selv printe og medbringe et eksemplar til brug under eksamenen.
Deltagere
Kurset henvender sig primært til teknikere, som ingeniører og bygningskonstruktører, der beskæftiger sig med brostilladser i forbindelse med anlæg og reparation, dvs. designere, stilladskoordinatorer og stilladstilsyn samt bygherrer.
Undervisere
Kursusleder er Civilingeniør Christian Munch-Petersen, EMCON A/S. Øvrig underviser er Kompetencechef Kristian Kruse-Birch, MOE.
Specielle forhold
Kursusbeviset gælder i 5 år. Herefter kan man tage et repetitionskursus på en eftermiddag og få fornyet kursusbeviset, så det gælder yderligere 5 år.
DATO22. - 23. oktober 2019 PRISKr. 8.900,00
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST20. september 2019
ANTAL20 deltagere LEDIGE14 Pladser