Permeable befæstelser - lukket 10. juli 2019 iflg. aftale HH
Udbytte af kurset
Kurset skal give deltageren forståelse for permeable befæstelsers virkemåde og opbygning, samt indsigt i nødvendige forundersøgelse og særlige forhold der adskiller sig fra traditionelle befæstelser. Efter gennemførsel af kurset vil deltageren være i stand til på faglig korrekt vis at arbejde med permeable befæstelser som en del af paletten indenfor befæstelses området.
Det lærer du
» Type af forsinkelse og opmagasinering af regnvand
» Forundersøgelser, dimensionering og projektering
» Udførelse og tilsyn
» Belægningstyper, nedsivningsevne
» og vedligeholdelse
» Erfaringer fra ind- og udland
Sådan er kurset
Kurset er baseret på forelæsninger om de enkelte emner med efterfølgende diskussioner.
Endvidere er der 1 gruppeopgave.
Deltagere
Kurset henvender sig til landskabsarkitekter, vejingeniører og entreprenører, og andre, der ønsker at have en grundlæggende viden om permeable befæstelser.
Specielle forhold
I en ny baggrundsrapport Permeable belægninger kan du læse om eksisterende viden, dokumentation og erfaring med permeable belægninger. BEMÆRK: DER ER MORGENBUFFET fra kl. 07.30 på dette kursus
DATO26. november 2019 PRISKr. 5.700,00
STEDHotel Opus Horsens, Horsens FRISTGennemført
ANTAL25 deltagere LEDIGE23 Pladser