Bedre politiske beslutningsoplæg
Hjælp de folkevalgte og andre beslutningstagere med at træffe beslutninger baseret på relevant viden og god argumentation.
Udbytte af kurset
Bedre politiske beslutninger baseret på relevante fakta og grundige analyser Du ønsker at forbedre grundlaget for de beslutninger, som politikere og andre beslutningstagere træffer, fx dine egne chefer.
Det lærer du
Kurset giver dig retoriske værktøjer og kommunikationsmodeller, der vil styrke din evne til at skrive målrettede beslutningsoplæg.

Helt konkret lærer du at:

»Skrive korte, forståelige og handlingsorienterede beslutningsoplæg og notater.
»Strukturere dine beslutningsoplæg og notater, så selv travle politikere kan følge logikken og mulige konsekvenser.
»Udvælge de mest relevante fakta, så beslutninger er gennemførlige, og de mest sandsynlige konsekvenser fremgår ganske klart.
»Navigere bedre i krydsfeltet mellem vedtagne budgetter og politiske løfter afgivet til vælgerne.
»Skrive i et sprog, som er let tilgængeligt for en læser med en anden baggrund end din.

Kurset er opbygget, så du anvender kommunikationsværktøjer på din egen case. Derved kombinerer kurset det fag-faglige (fx ny EU-lovgivning og/eller nye teknologier) med nyeste forskning inden for retorik, beslutningsteori og politisk psykologi.
Sådan er kurset
Bedre kommunikation er en praktisk kompetence, ikke en teoretisk ørkenvandring. Kurset er derfor bygget op om korte præsentationer fra underviser, diskussioner og case-baserede øvelser.
Medbring en case! Kurset giver størst udbytte, når du som deltager arbejder med en aktuel case, fx et beslutningsoplæg/indstilling til en kommunalbestyrelse.
1 dags varighed fra kl. 9.00-16.00 inkl. frokostpause.
Deltagere
Embedsmænd (ofte ingeniører) i stat, regioner og kommuner, der udarbejder beslutningsoplæg og notater til det politiske niveau
Undervisere
Kursusleder er Seniorrådgiver Karen Bendix Terp, Rhetorica.
DATO28. august 2019 PRISKr. 4.800,00
STEDComwell Aarhus, Århus C FRISTGennemført
ANTAL20 deltagere LEDIGE19 Pladser