Grundejerforeninger - i lokalplanen, forpligtigelser og oprettelse
Få greb om grundejerforeningens muligheder og begrænsninger.
Udbytte af kurset
Efter kurset vil du være i stand til at foretage en konkret vurdering af muligheden for at kræve en grundejerforening oprettet i et område gennem regulering i en lokalplan, samt hvordan en grundejerforening oprettes.
Det lærer du
Kursets første del indeholder en detaljeret gennemgang af planlovens bestemmelser vedrørende grundejerforeninger, herunder muligheder for oprettelse, forpligtigelser og delegation. Herudover gives en grundlæggende introduktion til indholdet i grundejerforeningens vedtægter.

Kursets andel del behandler de praktiske udfordringer ved at sikre grundejerforeningen oprettet, herunder sikringen af medlemspligt og den konkrete proces omkring oprettelsen.

Hovedemnerne som behandles er:
» Lokalplanens muligheder og begrænsninger ift. grundejerforeninger
» Grundejerforeningens vedtægter og generelle regler og principper for foreninger
» Sikring af medlemspligten ved oprettelse af grundejerforeningen
»Hvordan oprettes en grundejerforening i praksis - eksempelbaseret
Sådan er kurset
Kurset er baseret på præsentationer af de enkelte emner krydret med praktiske eksempler, samt faglig diskussion om emnerne.
Deltagere
Kurset henvender sig både til lokalplanlæggeren, der udfærdiger lokalplanbestemmelserne om grundejerforeninger og til dem, der i kommunen har til opgave at få oprettet grundejerforeninger.
Undervisere
Kursusleder er Landinspektør Finn Kjær Christensen, Aalborg Universitet, Inst. for Planlægning. Øvrige undervisere er Landsinspektør og Partner Torben Juulsager, Geopartner Landinspektører A/S og Ingeniør Torben Jørgensen, Viborg Kommune.
Specielle forhold
Kaffebuffet er til rådighed fra 7.30 i fællesområde.
DATO12. november 2019 PRISKr. 4.000,00
STEDHotel Opus Horsens, Horsens FRISTGennemført
ANTAL16 deltagere LEDIGE-1 Pladser