Vejen som arbejdsplads - TRIN I (Polsk)
Droga jako miejsce pracy - STOPIEŃ I


Właściwe oznakowanie na drodze ratuje życie ludzkie

Korzyści z kursu

Kurs gwarantuje umiejętność zastosowania zasad/przepisów drogowych w celu poprawnego oznakowania prac/robót drogowych.

Podczas kursu dowiesz się, jakie znaczenie ma bezpieczeństwo na drodze i jakie czynniki wypadkowe mają związek z wypadkami drogowymi. Dzięki tej wiedzy przyczynisz się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jak i pracowników wykonujących prace drogowe na duńskich drogach.


Zakres kursu
»Wgląd w podstawowe zasady w obszarze pracy i instrukcje dotyczące zachowania się przy pracy na drodze
»Sposób umieszczenia znaków i oznaczeń na drodze w niektórych konkretnych przypadkach
»Plany oznakowania, odpowiedzialność, nadzór oraz współpraca z policją
»Ustawodawstwo i przepisy drogowe
»Materiał i wyposażenie, które mogą/ muszą być użyte do oznakowania
»Znakowanie stacjonarnych i ruchomych prac drogowych
»Przepisy bezpieczeństwa dla pracowników drogowych
»Znakowanie pojazdów i sprzętów kontrahenckich
»Przegląd statystyczny wypadków drogowych i charakter wypadków drogowych
»Ważność bezpieczeństwa na drodze
»Znaczenie prędkości jako czynnika wypadkowego.


Forma kursu

Kurs prowadzony jest w formie wykładu, dyskusji i zadań grupowych. Kurs zakończony jest testem, a po zdaniu testu wydawany jest certyfikat.


Do kogo skierowany jest kurs

Kurs skierowany jest do inżynierów, pracowników technicznych, policji, właścicieli instalacji dostarczających media, oraz innych osób wykonujących prace budowlane lub eksploatacyjne na duńskich drogach.


Wykładowcy

Osoby prowadzące kursus Mgr. Inż Agnieszka Pawłowska-Andersen Duńska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych oraz Dyrektor Administracyjny Thomas Virenfeldt Inżynierska firma konsultingowa Spanggaard & Virenfeldt ApS.


Warunki specjalne

Zakwaterowanie przed i w czasie kursu na własny koszt. Skontaktuj się z hotelem w celu rezerwacji noclegu. Osoby z dyslekcją proszone są o podanie tej informacji w formularzu zgłoszeniowym w polu komentarz. Zapewniamy pomoc przy przeczytaniu testu..

Ważność certyfikatu potwierdzającego zaliczenie kursu STOPNIA I wynosi 5 lat. Certyfikat należy przedłużyć po upływie ważności.

Undervisere
Kursusledere er Ingeniør Agnieszka Pawlowska-Andersen, Vejdirektoratet og Adm. direktør Thomas Virenfeldt, Spanggaard & Virenfeldt ApS. Øvrig underviser er ingeniør Magdalena Polasik, Horsens Kommune.
DATO23. - 24. oktober 2019 PRISKr. 6.600,00
STEDScandic Hotel Glostrup, Brøndby FRISTGennemført
ANTAL20 deltagere LEDIGE12 Pladser