Præsentationsteknik
Hvordan tryllebinder jeg mine tilhørere?
Udbytte af kurset
Bliv klædt på til at møde dit publikum, skabe kontakt og servere dit budskab, så det fænger og inspirerer. Når du tilfører din mundtlige formidling fortællinger med gode praktiske eksempler og frigør dig fra manuskript og teksttunge PowerPoints, øger du din gennemslagskraft som fagperson.

Vi tilbyder dig individuel feedback, konkrete ideer og inspiration til, hvordan du kan skabe liv i din formidling og stå frem med større frihed som faglig formidler.

Det lærer du
Blandt dagens temaer er:
» Kropssprog, stemmeføring og personlig fremtræden
»Disponering af stof/struktur.
» Håndtering af kontakt/dialog
» Fortælletræning
»Variation

Hertil kommer de temaer, deltagerne selv bringer på banen på dagen.

Deltagere
Kurset henvender sig til alle med mundtlige formidlingsopgaver.

Det har været tilbudt oplægsholdere på Vejforum i en årrække. En deltager udtaler:

"Jeg vil opfordre alle til at tage mod dette tilbud, hvis man er blevet inviteret som oplægsholder på en professionel konference som Vejforum. Det burde være obligatorisk at deltage!"

Undervisere
Kursusleder er Underviser & Proceskonsulent Sven Ole Schmidt, Facile ApS. Øvrig underviser er Underviser Anni Bjørn, Facile ApS.
Specielle forhold
Kurset er gratis for indlægsholdere ved Vejforum 2018.

Ved afmelding mindre end 30 dage før kursusstart opkræves et gebyr på 2.000 kr.

Kurset arrangeres i samarbejde med Facile ApS. Www.facile.dk

DATO5. november 2019 PRISKr. 0,00
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST5. oktober 2019
ANTAL12 deltagere LEDIGE12 Pladser