Vejafmærkning - Færdselstavler
Udvidet kursus om udformning og anvendelse af færdselstavler
Udbytte af kurset
Kurset går i dybden med udformning og anvendelse af færdselstavler:
»Advarselstavler (A)
»Vigepligtstavler (B)
»Forbudstavler (C)
»Påbudstavler (D)
»Oplysningstavler (E)
»Undertavler (U)
»Kant- og baggrundsafmærkning (N, O, P)
»Variable tavler
Det lærer du
Omfanget af bindende bestemmelser og øvrige vejregler er stort, og kurset lærer dig at slå op i bekendtgørelser og vejregeldokumenter ved brug af færdselstavler:
»Tavlestørrelser og refleksion
»Placeringer og afstande
»Standsnings- og parkeringsforbud
»Hastighedsgrænser herunder hastighedszoner
Sådan er kurset
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem forelæsninger, gruppearbejde, demonstrationer, diskussioner og små opgaver.
Deltagere
Kurset henvender sig til bestillere, projekterende, vejmyndigheder, politi, leverandører og udførende, som har gennemført Vejafmærkning - grundkursus (E) og ønsker yderligere viden om Færdselstavler.
Undervisere
Kursusleder er vejingeniør Simon Peter Spanggaard, Spanggaard & Virenfeldt Aps.
Specielle forhold
Deltagelse forudsætter gennemførelse af e-læringskurset Vejafmærkning Grundkursus (E), som er inkluderet i kursets pris.

Du skal medbringe en computer eller tablet, da kursusmaterialet er digitalt.

Bekendtgørelser om vejafmærkning blev revideret i december 2017, og de tilhørende vejregeldokumenter om Færdselstavler er under løbende revision.

DATO28. april 2020 PRISKr. 4.500,00
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST29. marts 2020
ANTAL20 deltagere LEDIGE20 Pladser