Vejafmærkning (E) - Færdselstavler
Udvidet kursus om udformning og anvendelse af færdselstavler
Udbytte af kurset
Kurset går i dybden med udformning og anvendelse af færdselstavler:
»Advarselstavler (A)
»Vigepligtstavler (B)
»Forbudstavler (C)
»Påbudstavler (D)
»Oplysningstavler (E)
»Undertavler (U)
»Kant- og baggrundsafmærkning (N, O, P)
»Variable tavler
Det lærer du
Omfanget af bindende bestemmelser og øvrige vejregler er stort, og kurset lærer dig at slå op i bekendtgørelser og vejregeldokumenter ved brug af færdselstavler:
»Tavlestørrelser og refleksion
»Placeringer og afstande
»Standsnings- og parkeringsforbud
»Hastighedsgrænser herunder hastighedszoner
Sådan er kurset
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem forelæsninger, gruppearbejde, demonstrationer, diskussioner og små opgaver.

Læs mere om VEJ-EU kurser i vejafmærkning her

Deltagere
Kurset henvender sig til bestillere, projekterende, vejmyndigheder, politi, leverandører og udførende, som har gennemført Vejafmærkning - grundkursus (E) og ønsker yderligere viden om Færdselstavler.
Undervisere
Kursusleder er vejingeniør Simon Peter Spanggaard, Spanggaard & Virenfeldt Aps.
Specielle forhold
Deltagelse forudsætter gennemførelse af e-læringskurset Vejafmærkning Grundkursus (E), som er inkluderet i kursets pris.

Du skal medbringe en computer eller tablet, da kursusmaterialet er digitalt.

Bekendtgørelser om vejafmærkning blev revideret i december 2017, og de tilhørende vejregeldokumenter om Færdselstavler er under løbende revision.

DATO28. april 2020 PRISKr. 4.500,00
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST29. marts 2020
ANTAL20 deltagere LEDIGE19 Pladser