Konference - VISSK 2020
Vejnetværk I Skandinaviens Største Kommuner

Et nyt og spændende mødested for netværksdannelse mellem de største kommuner i Sverige, Danmark og Norge.

Netværket skal:

» Sikre, at de store kommuner har gode kompetancer indenfor fagområdet
»Bidrage til mere erfaringsudveksling og tættere samarbejde på tværs af landegrænserne
» Bidrage til at arbejdspladserne i kommunerne bliver attraktive og udviklende
» Være en arena, hvor det faglige netværk bliver udvidet og der skabes gode relationer mellem deltagerne

Aktivitetene skal fokusere på:

» Fremtidsrettede tekniske løsninger for udbygning, drift, vedligehold og forvaltning
»Udfordringer i centrumsområder
» Mobilitet og fremkommelighed
» Klimatilpasning og miljøudfordringer
» Trafiksikkerhed
» Digitalisering

VISSK afholdes en gang om året og på skift i de tre lande.

VISSK 2020 arrangeres i Danmark - København den 26. – 27. august.
Konferencen arrangeres i samarbejde med:

»Kommunal Teknisk Chefforening,
»Föreningen Sveriges Stadsbyggare,
»Veforum for byer og tettsteder
»Norsk Kommunalteknisk Forening

Hovedtema på årets konference er:

» Vand fra vejen med fokus på udfordringerne i centrumsområdene, hvor pladsen er begrænset.
»3 VISSK kommuner, en fra hvert land præsenterer sine gode ideer.... og sine udfordringer
»Cykel og mikromobilitet, løsninger og udfordringer i byerne. Alt fra vinterdrift til løbehjul.

Desuden kommer vi rundt om smarte løsninger for renhold og tømming af affaldsspande + planlægning af infrastruktur til el-biler.

Etter hvert indlæg er der god tid til at diskutere det aktuelle tema med kollegaer fra de andre lande.

Om eftermiddagen skal se nogle nye spændende anlæg i København enten på cykel, el-løbehjul eller metro, alt efter, hvad hver enkelt foretrækker.

I konferencelokalet vil leverandører og planlæggere præsentere nogle spændende projekter om mikromobilitet eller håndtering af overfladevand.

Prisen inkluderer to overnatninger med ankomst den 25. august, to mødedage på Hotel Scandic Kødbyen som angivet i programmet og socialt program med middag og drikkevarer den 26. august. Eventuel forplejning den 25. august er for egen regning.

DATO26. - 27. august 2020 PRISKr. 6.500,00
STEDScandic Kødbyen, København V FRISTGennemført
ANTAL100 deltagere LEDIGE98 Pladser