Vej- og klimakoordinator - Modul 1: Introduktion og LAR-tur
Modul 1 – Introduktion og LAR-tur
Udbytte af kurset
Kurset giver en generel introduktion til klimaudfordring og vandhåndtering i vejarealer. Det vil give deltagerne en fælles forståelse af forløbet fra de første ideer om vandhåndtering i vejen - til driften af det færdige anlæg. Kurset er bygget op omkring et indledende oplæg efterfulgt af en bustur, hvor deltagerne vil blive præsenteret for en række forskellige klimaløsninger med fokus på Lessons learned.
Det lærer du
Du får en introduktion til udfordringerne ved klima og vandhåndtering generelt med særlig fokus på vejarealernes betydning ved håndtering af store nedbørsmængder.

På LAR-turen skal vi se en række eksempler på klimatilpasning i vej og byrum og høre om erfaringer med planlægning, anlæg og drift af disse.
Sådan er kurset
Kurset indledes med en kort introduktion, hvorefter vi tager på bustur ud og se nogle anlæg. Transporttiden i bussen mellem projekterne benyttes til opsamling og evaluering af de løsninger der er blevet præsenteret.
Deltagere
Målgruppe: Vej- og trafikfolk, myndighedsfolk, byggeledere, trafikplanlæggere, planlæggere, landskabsarkitekter, entreprenører, bygherrer.
Undervisere
Underviser er Civilingeniør Søren Gabriel, Orbicon A/S.
Specielle forhold
Dette modul er modul 1 på en serie af 3 i Vej- og klimakoordinatoruddannelsen og er introduktionen til de følgende.
DATO17. august 2020 PRISKr. 1.600,00
STEDOrbicon WSP, Tåstrup FRIST17. juli 2020
ANTAL25 deltagere LEDIGE14 Pladser