Supercykelstiakademiet - Hvordan måler du effekten af din supercykelsti? - modul 4

OBS: Bemærk ny dato følger!

Udbytte af kurset
Supercykelstiakademiet består af 4 selvstændige moduler, som tager dig igennem forskellige dele af en supercykelstirealisering: planlægning, design, kommunikation og evaluering.

På dette 4 modul af supercykelstiakademiet lærer du at udarbejde et evalueringsdesign for en kommende supercykelsti.

Modulet har til formål at give en praktisk indføring i, hvilke evalueringsmetoder og set-up, man kan bruge ifm. anlæggelsen af en supercykelsti eller en almindelig cykelsti.

Kurset vil både præsentere, hvilke parametre, der kan evalueres på og hvordan, og hvilke faldgruber, man skal være opmærksom på, ved de forskellige metoder, der er tilgængelige.

Derudover giver modul 4 en introduktion til, hvorfor evalueringer er vigtige, og hvordan resultaterne af disse kan anvendes i kommunikation til både brugere, planlæggere, politikere og presse.

Det lærer du
På Modul 4 får du indblik i tre evalueringsniveauer; basis, udvidet og avanceret.

Helt konkret bliver du introduceret til:
» Introduktion til evalueringer - niveau 1, 2 og 3
»Niveau 1: Cykeltællinger
»Inspirationsoplæg: Cykeltællinger i København
» Niveau 2: Stopinterviews og spørgeskemaundersøgelser
»Gruppeøvelse: Udarbejd evalueringsdesign på niveau 1 og 2 for din supercykelsti
» Niveau 3: Samfundsøkonomiske analyser, trafikuheld, rejsetidsmåling, komfortmåling mm.
»Gruppeøvelse: Udarbejd evalueringsdesign på niveau 3 for din supercykelsti
»Løbende monitorering: En supercykelsti bliver aldrig færdig
» Resultatkommunikation: Vigtigheden af at kunne formidle sine tal

De tre skalérbare niveauer betyder, at kursusdeltageren nemt kan bruge kompetencer fra kurset til anlægsprojekter af forskellige størrelser og omfang efterfølgende.
Sådan er kurset
Modul 4 er bygget op omkring et evalueringsdesign i tre niveauer, som også udleveres som kursusmateriale.

De tre niveauer; basis, udvidet og avanceret præsenteres i løbet af dagen, og kursusdeltagere får lov at teste niveauerne af på deres egen medbragte case.

Dagen bygges op af oplæg, diskussioner, gruppearbejde og arbejde med egen konkrete case.

Det er bedst, du tager din egen case med, så øvelser og diskussioner kan tage udgangspunkt i dine konkrete udfordringer.

Hvis du ikke har et aktuelt projekt, vil vi stille en case til rådighed for dig.

Deltagere
Modul 4 henvender sig primært til planlæggere og ingeniører, som arbejder med anlæg af supercykelstierne.

Der er ikke en forudsætning for deltagelsen at have deltaget i de forudgående 3 moduler af supercykelstiakademiet
Undervisere
Underviser er Kursuskoordinator Ann Charlott Veber, VEJ-EU.
Specielle forhold
Modul 4 er fjerde og sidste modul af supercykelstiakademiet. Da både modul 1 og 2 samt modul 3 og 4 er samtænkt, anbefales det at tage modul 3 og 4 sammen, men man kan godt deltage i ét enkelt modul alene.

Modul 4 holdes hos 'lokation er på vej. Du overnatter samme sted den 8. til 9. september, hvis du køber begge moduler. Overnatning er med i kursusprisen. Overnatning FØR kurset står du selv for.

Sekretariatet for Supercykelstier står for undervisning på dette modul samt gæsteforelæsere.
DATO9. september 2020 PRISKr. 2.500,00
STEDDanhostel Roskilde, Roskilde FRISTGennemført
ANTAL25 deltagere LEDIGE25 Pladser