Forebyggelse af stilladssvigt - B
- certificeret som arbejdsleder ved stilladsarbejde.
Udbytte af kurset
Kurset giver arbejdsledere (formænd og sjakbajser) tilladelse til at arbejde med stilladser ved Vejdirektoratets broprojekter
Det lærer du
»Baggrundsmateriale - Tilsynshåndbogen og typiske stilladser.
»Ansvarsfordeling - hvad er dit ansvar?
»Planlægning og projektering af stilladser.
»Planlægning af kontrolindsatsen.
»Udførelse - herunder krav til kurser i forebyggelse af stilladskollaps, kontrol og tilsyn.
»Funderingskonstruktioner - funderingsløsninger, forundersøgelser og udførelse.
»Stålkonstruktioner - projektering og udførelse.
»Typestilladser - projektering og udførelse.
»Trækonstruktioner - projektering og udførelse.
»Hensyn til vej- og banetrafik.
Sådan er kurset
Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem foredrag, diskussioner og opgaveløsning.
Deltagere
Kurset henvender sig primært til arbejdsledere (formænd og sjakbajser), der beskæftiger sig med at lede arbejdet med udførelse af brostilladser.
Undervisere
Kursusleder er Kompetencechef Kristian Kruse-Birch, MOE.
Specielle forhold
Kursusbeviset gælder i 5 år. Herefter skal der gennemgås et nyt kursus - se Stilladshåndbogen side 21.
DATO19. maj 2021 PRISKr. 4.000,00
STEDNyborg Strand, Nyborg FRIST19. april 2021
ANTAL25 deltagere LEDIGE25 Pladser