AB-certificering i forsinkelse - del 2
Få overblik over de væsentligste ændringer om forsinkelse i forhold til AB 92, og hvad disse ændringer betyder i praksis
Udbytte af kurset
Tid og forsinkelse er centrale elementer i stort set alle byggesager, og du vil derfor få et detaljeret indblik i de nye juridiske regler vedrørende forsinkelse. Derudover får du, som en af de første, viden om, hvilken betydning det nye AB 18 i forhold til forsinkelse vil have for dig og din hverdag i bygge- og anlægsbranchen. På kurset vil vi fremhæve faldgruber, og du vil blive klædt på til at håndtere konsekvenserne af de nye aftalevilkår.
Det lærer du
Dette kursus vil gå i dybden med reglerne om forsinkelse med udgangspunkt i det nye AB 18, og du har således nu mulighed for at være en af de første til at få overblik over de væsentligste ændringer i forhold til AB 92 og hvad disse ændringer betyder i praksis. Kurset giver dig en god forståelse for reglerne om forsinkelse, herunder tidsplaner, fristforlængelse, forcering og dagbod. Du vil blandt andet blive skarpere på følgende nøglepunkter:
» Entreprenørens ansvarspådragende forsinkelse
» Bygherrens ansvarspådragende forsinkelse
» Hvornår og hvordan tidsfristforlængelser påberåbes
» Dagbøder og hvordan kravet kan påberåbes
» Forcering og overvejelser, du bør gøre dig i denne forbindelse
» Overvejelser, du bør gøre dig inden indgåelse af entreprisekontrakter i forhold til at undgå konflikter, såfremt forsinkelse skulle opstå, og hvordan du sikrer dig bedst muligt i en sådan situation.
» Relevant voldgiftspraksis
Sådan er kurset
Kurset går i dybden med AB-18, de væsentligste ændringer i forhold til AB 92, og hvad disse ændringer betyder i praksis. Kurset søger gennem en præsentation at gøre dig skarpere på udvalgte nøglepunkter. Du vil få chancen for at diskutere entrepriseretten med udgangspunkt i de praktiske situationer, som du kender fra din hverdag.
Deltagere
Kurset henvender sig navnlig til bygherrer, entreprenører og andre, som har interesse i at blive opdateret på AB 18.
Undervisere
Underviser er advokat Simon Heising, Nexus Advokater ApS.
Specielle forhold
Dette kursus løber over to dage og er en del af AB 18-certificering: ’Forsinkelse, mangler og ekstraarbejder’. Du kan vælge at tage dette kursus enkeltvis eller som en del af certificeringen.
DATO25. november 2021 PRISKr. 4.250,00
STEDQuality Hotel Høje Taastrup, Tåstrup FRIST22. oktober 2021
ANTAL25 deltagere LEDIGE25 Pladser