Kursusbetingelser
Gældende pr. 1. januar 2020.

GENERELLE TILMELDINGSBETINGELSER

Deltagertilmelding skal ske via VEJ-EU’s hjemmeside www.vej-eu.dk og er kun gældende, når du har modtaget en skriftlig bekræftelse for deltagertilmelding fra VEJ-EU. Kvitteringen sendes digitalt til den anførte e-mailadresse umiddelbart efter tilmeldingen. Deltagertilmelding kan ikke ske efter tilmeldingsfristens udløb.

Ved tilmelding til et VEJ-EU kursus registreres deltagerens oplysninger, bl.a. navn, virksomhed, e-mail og fødselsdag mm. Se privatlivspolitik her. Tilmelding kræver en unik e-mailadresse, hvilket vil sige at to deltagere ikke kan bruge den samme e-mail. Når kurset er gennemført, kan deltageren udskrive et digitalt kursusbevis fra brugerprofilen. På din brugerprofil findes også andre VEJ-EU kurser, du er tilmeldt eller har gennemført.

BLIV ADMINISTRATOR OG TILMELD FLERE MEDARBEJDERE TIL VEJ-EU KURSER

Ønsker du, på din virksomheds vegne, at tilmelde flere medarbejdere til kurser, og/eller sidder du til daglig og administrerer, hvilke medarbejdere der skal på kursus, kan du blive oprettet som administrator på VEJ-EU’s hjemmeside. Det giver dig adgang til at tilmelde flere på én gang. Kontakt info@vej-eu.dk for mere information.

GENERELLE AFMELDINGSBETINGELSER

Ønsker du at afmelde din tilmelding til et VEJ-EU-kursus, skal dette meddeles skriftligt til VEJ-EU på info@vej-eu.dk. Tilmelding til et VEJ-EU kursus kan fortrydes uden beregning i 14 dage fra tilmeldingstidspunktet. Efter de 14 dage er tilmeldingen bindende, og der betales fuld pris for kurset selvom deltageren ikke møder op - dog kan en kollega fra samme virksomhed overtage pladsen mod et gebyr på 500 kr.

Hvis du ikke består din eksamen, kan du, mod et gebyr, gå til en ny eksamen på et andet tilsvarende kursus. For Vejen som arbejdsplads – repetitionskurser skal der tages et nyt to-dagskursus. VEJ-EU forbeholder sig ret til at aflyse et VEJ-EU kursus senest 30 dage før kursusstart.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR VEJEN SOM ARBEJDSPLADS KURSER, HVOR E-LEARNING FRA AREA9 INDGÅR (VISES MED (E) I KURSUSNAVN)

Første del (E-learningen) skal være gennemført senest 7 dage før kursusstart - Genåbning af E-learning sker mod gebyr på 2.000 kr.

Er E-learningen ikke gennemført, kan du ikke deltage på anden del af kurset og du må købe et nyt Vejen som arbejdsplads-kursus.

På anden del af kurset (fysiske kursusdag), er det et krav, at du medbringer din computer, som kan tilgå kursusstedets netværk. Medbringer du ikke computer på kurset, kan du ikke deltage på kurset.

Ønsker du at afmelde din tilmelding til Vejen som arbejdsplads TRIN I (E) eller TRIN II (E), skal dette meddeles skriftligt til VEJ-EU på info@vej-eu.dk. Tilmelding til Vejen som arbejdsplads TRIN I (E) eller TRIN II (E) kan frem til tilmeldingsfristen fortrydes uden beregning i 14 dage fra tilmeldingstidspunktet. Efter de 14 dage er tilmeldingen bindende, og der betales fuld pris for kurset, selvom deltageren ikke møder op - dog kan en kollega fra samme virksomhed overtage pladsen mod et gebyr på 1.000 kr. Er der mindre end 14 dage til kurset starter er det ikke muligt at overdrage sin plads.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR ANDRE KURSER HVOR E-LEARNING FRA AREA9 INDGÅR (VISES MED (E) I KURSUSNAVN)

Ønsker du at afmelde din tilmelding til E-learningskurser fra Area9, skal dette meddeles skriftligt til VEJ-EU på info@vej-eu.dk. Efter de 14 dage er tilmeldingen bindende, og der betales fuld pris for kurset. Er kurset tilgået (er du logget ind på E-learnings kurset) i de 14 dages fortrydelsesperiode betales fuld pris for kurset.

PRISER

Kursusprisen er anført ved hvert kursus. Alle kurser inkluderer digitalt kursusmateriale og forplejning i kursusperioden. Da vi af hensyn til miljøet bruger digitalt kursusmateriale, skal deltagerne selv medbringe PC/tablet til kurset, hvis deltageren ønsker at se materialet på egen skærm. Program for dagen og deltagerliste findes også digitalt. Hvis deltageren ønsker kursusmateriale på papir, til brug under kurset, skal deltageren selv printe det ud og medbringe det til kurset. Kursusprisen inkluderer overnatning mellem kursusdagene, hvis det er anført i kursusbeskrivelsen. Ønsker du at overnatte på kursusstedet ud over det inkluderede, skal du rette henvendelse til kursusstedet.

Alle priser opgivet på www.vej.eu.dk, i nyhedsbreve og i andet markedsføringsmateriale er eksklusive moms.

Faktura bliver fremsendt digitalt via Sproom til den anførte faktura e-mail eller det angivne EAN-nummer.

Ukorrekte kundepåførte tilmeldingsoplysninger, der medfører fremsendelse af ny kreditnota/faktura koster et gebyr på 200 kr. Ved manglende betaling af faktura til den anførte betalingsfrist fremsendes en ny faktura med et rykkergebyr på 200 kr. Er fakturaer ikke betalt efter 90 dage fra faktureringsdato overgår faktura til inkasso.

ANDRE PRISER

• Nyt certifikat (plastkort) eller ændring og udskrivning af kort, 1.000 kr.

• Kurserne ”Vejen som arbejdsplads”: Ny eksamen på et andet kursus, 1.000 kr.

• Kurserne ”Vejen som arbejdsplads håndbogssæt i 5 stk. pakke indeholdende: 5 x ”Håndbogen Afmærkning af vejarbejder m.m. (2017), Tegningsbilag/Motorveje, Tegningsbilag/Åbent land, og Tegningsbilag/Byområde", 3.000 kr. inklusive fragt.

• Kurserne ”Trafiksikkerhedsrevision” og ”Tilgængelighedsrevision”: Ny eksamen, 4.000 kr.

• Andre kurser, almindelige prøve/eksamen, 2.000 kr.

Priserne på virksomhedskurser er altid eksklusive ophold, forplejning og AV-midler.

PRIVATLIVSPOLITIK

Læs VEJ-EU's privatlivspolitik her.

KONTAKT

VEJ-EU | Guldalderen 12 | 2640 Hedehusene | Tlf.: 7217 0217 | info@vej-eu.dk | www.vej-eu.dk