Kursusbetingelser
Gældende pr. 1. april 2017

TILMELDING

Deltagertilmelding skal ske på VEJ-EU’s hjemmeside www.vej-eu.dk og er kun gældende, hvis man har modtaget en skriftlig kvittering for deltagertilmelding fra VEJ-EU. Kvitteringen sendes digitalt til den anførte e-mailadresse umiddelbart efter tilmeldingen. Deltagertilmelding til kurser skal være VEJ-EU i hænde senest ved den tilmeldingsfrist, der er anført på www.vej-eu.dk.

Det er vigtigt, at du bruger den enkelte medarbejders e-mail, hvis du tilmelder flere medarbejdere til et kursus.

Tilmelding er bindende

Kursusprisen er anført ved hvert kursus. Alle kurser inkluderer digitalt kursusmateriale og forplejning i kursusperioden. Kursusprisen inkluderer overnatning mellem kursusdagene, hvis det er anført i kursusbeskrivelsen. Alle kurser er eksklusive overnatning før og efter kurset. Hvis deltageren ønsker overnatning før og efter kurset, skal deltageren selv rette henvendelse til det pågældende kursussted og betale for overnatningen.

Priserne på virksomhedskurser er altid eksklusive ophold, forplejning og AV-midler.

Alle priser opgivet på www.vej.eu.dk, i nyhedsbreve og i andet markedsføringsmateriale er eksklusive moms.

Faktura vil blive fremsendt digitalt til den anførte faktura e-mail eller til det angivne EAN-nummer.

Da vi af hensyn til miljøet bruger digitalt kursusmateriale, skal deltagerne selv medbringe PC/tablet til kurset, såfremt deltageren ønsker at se materialet på egen skærm. Program for dagen og deltagerliste findes også digitalt. Hvis deltageren ønsker kursusmateriale på papir til brug under kurset, skal deltageren selv printe det og medbringe det til kurset.

Ved tilmelding til et VEJ-EU kursus registreres deltagerens oplysninger, og der oprettes en brugerprofil med disse oplysninger. Tilmelding kræver en unik e-mailadresse for deltageren. Når kurset er gennemført, kan deltageren udskrive et digitalt kursusbevis fra brugerprofilen. På brugerprofilen findes også andre VEJ-EU kurser, deltageren er tilmeldt eller har gennemført samt VEJ-EU certifikater.

AFMELDING

Tilmelding til et VEJ-EU kursus kan fortrydes uden beregning i 14 dage fra tilmeldingstidspunktet. Herefter er tilmeldingen bindende. Fortrydes en tilmelding til et VEJ-EU kursus, skal dette meddeles skriftligt til VEJ-EU på info@vej-eu.dk.

Hvis det ikke er meddelt, at tilmeldingen fortrydes, er tilmeldingen bindende, og der skal betales fuld pris for kurset selvom deltageren ikke ønsker at deltage.

Deltagernavn på et VEJ-EU kursus kan ændres mod et gebyr på 500 kr. Ændring er kun mulig indenfor det samme kursus, og den nye deltager skal komme fra samme firma.

Hvis der ikke er deltagere nok til til et VEJ-EU kursus senest 30 dage før kursusstart, forbeholder VEJ-EU sig ret til at aflyse kurset uden beregning.

Hvis man ikke består en eksamen eller er forhindret i at deltage på grund af sygdom, kan man mod et gebyr gå til en ny eksamen på et andet, tilsvarende kursus. Dette gælder dog ikke for Vejen som arbejdsplads – repetition, hvor det tilsvarende fulde kursus skal tages igen.

ANDRE PRISER

Nyt certifikatkort (plastkort) eller ændring og udskrivning af kort, kr. 500
Kurserne ”Vejen som arbejdsplads”: Ny eksamen på et andet kursus, kr. 1.000.
Kurserne ”Vejen som arbejdsplads håndbogssæt i 5 stk. pakke indeholdende: 5 x ”Håndbogen Afmærkning af vejarbejder m.m. (nyeste version), Tegningsbilag/Motorveje, Tegningsbilag/Åbent land, og Tegningsbilag/Byområde", kr. 3.000 inklusive fragt.
Kurserne ”Trafiksikkerhedsrevision” og ”Tilgængelighedsrevision”: Ny eksamen, kr. 4.000
Andre kurser, almindelige prøve/eksamen, kr. 1.500
Ukorrekte kundepåførte tilmeldingsoplysninger, der medfører fremsendelse af ny kreditnota/faktura koster et gebyr på kr. 200.
Er fakturaer ikke betalt efter 90 dage fra faktureringsdato overgår faktura til inkasso.

PRIVATLIVSPOLITIK

Læs VEJ-EU's privatlivspolitik her.

KONTAKT

VEJ-EU | Guldalderen 12 | 2640 Hedehusene | Tlf.: 7217 0217 | info@vej-eu.dk | www.vej-eu.dk