Dansk Brodag

Vis kurser

Dansk Brodag

-et samarbejde mellem brofagfolk

1. Baggrund for Brodagen

Igennem en årrække diskuterede en række broingeniører fra den danske broverden en idé om at lave en faglig dansk konference, alene med fokus på broer og tunneler. Der afholdes i Danmark hvert år mange forskellige faglige konferencedage med fokus på trafik, veje, beton, stål m.m., hvor broer og tunneler indgår - men ingen selvstændig brokonference.

Det var lidt mærkeligt, at Danmark, som i årtusinder har været en nation af brobyggere, og som i dag hævder sig internationalt på dette felt, ikke tidligere har haft et fagligt ”mødested”. Derudover
havde man i vore skandinaviske nabolande med stor succes i årevis afholdt nationale faglige brokonferencer.

Det var derfor naturligt, at en række broingeniører i 1999 satte sig sammen for at planlægge den første danske brodag, som blev afholdt i april 2000 i Odense. Brodagene har siden starten i 2000 været en succes. Dels målt på antallet af deltagere og dels målt på de evalueringer, som deltagerne afleverer efter konferencedagen.

2. Formål

Dansk Brodags formål er:

  • at udveksle erfaringer på broområdet blandt fagteknisk medarbejdere i Danmark
  • at være ramme for vidensdeling og netværksdannelse 
  • at give indsigt i og dele viden om brotekniske emner
  • at understøtte samarbejdet mellem privat og offentlig virksomhed

3. Målgruppe

Dansk Brodags målgruppe er alle i Danmark, der arbejder med fagtekniske opgaver inden for broområdet.

Målgruppen omfatter således Vejdirektoratet, Banedanmark, kommuner, den rådgivende sektor, entreprenører, leverandører, uddannelsesinstitutioner herunder studerende, interesseorganisationer samt andre med interesse for broteknik.

Dansk Brodag den 7. september 2021

For yderligere information kontakt:

Carsten Bredahl Nielsen
Tlf. 20 60 48 31
carsten@vej-eu.dk

Hanne Tuegaard
Tlf. 20 60 48 35
hanne@vej-eu.dk

Kursustitel Dato Varighed Sted

De nyeste artikler fra Trafik & Veje om Dansk Brodag