Digitalisering

Vis kurser

Digitalisering

- sæt strøm til dine tegninger ... før de andre

Den digitale transformation er i fuld gang alle steder. Det er specielt BIM (Building Information Modelling) samt brugen af droner, GPS-maskinstyring og 3D-scanning, der har været fokus på indtil nu. Derudover ligger der et stort potentiale i at udnytte digitale data bedre.

Digitaliseringen sker på mange forskellige områder inden for den trafikale anlægssektor. BIM og andre digitale modeller kan fx bruges til bedre projektering af anlæg og drift af fx veje, stier og grønne områder. 3D modeller gør det bl.a. muligt at opbygge mere komplette tegninger, hvor konflikter og uhensigtsmæssigheder kan opdages allerede i planlægningsfasen. Digitaliseringen effektiviserer på en gang både anlægs- og driftsfasen og skaber øget merværdi i hele anlægsprojektets levetid. Fremover vil der være behov for at involvere branchen endnu mere i udviklingen. Dels er det vigtigt, at digitaliseringen finder sted der, hvor det giver værdi og ikke blot for digitaliseringens skyld. Samtidig er det vigtigt at undgå udvikling af parallelle standarder ved at sikre en tæt dialog mellem de involverede bygherrer. 

Vi tilbyder kurser inden for digitalisering, hvor vi sætter fokus på, at du med det samme kan være med til at præge udviklingen og mulighederne i infrastruktursektoren. For at gøre undervisningen så handlingsorienteret som muligt tager vi udgangspunkt i konkrete anlægsprojekter fra både Danmark og udlandet, hvor der er indsamlet praktisk erfaring med brugen af bl.a. digitale vejmodeller og digitale værktøjer, herunder brugen af automatisk maskinstyring og droner. 


For yderligere information kontakt:

Carsten Bredahl Nielsen
Tlf. 20 60 48 31
carsten@vej-eu.dk

Hanne Tuegaard
Tlf. 20 60 48 35
hanne@vej-eu.dk

Kursustitel Dato Varighed Sted

De nyeste artikler fra Trafik & Veje om Digitalisering