Handelsbetingelser

Ramme til billedbanner

1. TILMELDINGSBETINGELSER

Tilmeldinger til VEJ-EU’s aktiviteter sker via hjemmesiden www.vej-eu.dk. Deltageren opretter en profil eller logger ind via en eksisterende profil og tilmelder sig kursus/aktiviteter. Tilmeldingen er gældende, når deltageren har modtaget en kvittering fra VEJ-EU. På profilen skal registreres navn, virksomhed, CVR.nr., e-mail og fødselsdato. Alle profiler kræver en personlig e-mailadresse. To kursusdeltagere kan derfor ikke bruge den samme e-mail. Det skyldes, at deltageren kan tilgå digitalt kursusmateriale, udskrive kursusbeviser, samt se tilmeldte og gennemførte kurser via profilen. VEJ-EU’s privatlivspolitik accepteres automatisk ved tilmelding.

Klik her for at læse VEJ-EU's privatlivspolitik.

Materiale til brug på kurserne, blandt andet program og deltagerliste findes på deltagerens profil på www.vej-eu.dk. VEJ-EU bruger digitalt kursusmateriale af hensyn til miljøet. Derfor skal deltageren medbringe en bærbar PC til kurset. Ønskes kursusmateriale på papir, skal det printes og medbringes til kurset.


1.1. Særligt om kurser med E-learning

Deltagere, som er tilmeldt kurser med E-learning - f.eks. Vejen som arbejdsplads Trin I eller Trin II, kan efter tilmeldingen tilgå E-learningen via den personlige profil. Læs mere om de særlige vilkår for Vejen som arbejdsplads her.

Hvis en deltager bliver forhindret i at deltage på et kursus med E-learning, kan en kollega fra samme virksomhed overtage pladsen mod et gebyr på 1.000 kr. Er der mindre end to uger til kursusstart, er det ikke muligt at videregive pladsen.

Har deltageren på Vejen som arbejdsplads Trin I eller Trin II ikke gennemført E-learningen inden for tidsfristen på 7 dage før kursusstart kl. 23.59, kan deltageren ikke deltage i det fysiske kursus. Der skal stadig betales for kurset. VEJ-EU kan i særlige tilfælde genåbne og forlænge tidsfristen for færdiggørelse af E-learningen mod et gebyr på 2.000 kr.

Kontakt info@vej-eu.dk for nærmere information.

 

1.2. Priser for reeksamen

Bestås eksamen ikke, kan bestilling af ny eksamen ske ved kontakt til VEJ-EU på info@vej-eu.dk.

  • Reeksamen på Vejen som arbejdsplads Trin I og Trin II koster 1000 kr.
  • Reeksamen på Trafiksikkerhedsrevision og Tilgængelighedsrevision koster 4.000 kr.
  • Reeksamen på andre kurser koster 2.000 kr.

 

1.3. Om at blive administrator og tilmelde flere medarbejdere

Administratorer får adgang til at administrere og tilmelde flere deltagere til VEJ-EU’s aktiviteter på én gang.

Kontakt info@vej-eu.dk for at blive administrator eller for at få mere information.2. AFMELDINGSBETINGELSER

Deltagere og administratorer kan via deres profil frit afmelde sig tilmeldte kurser. Dog skal det ske senest 14 dage fra tilmeldingstidspunktet. Herefter er tilmeldingen bindende, og der betales fuld pris for kurset, også selvom deltageren udebliver. Hvis en tilmelding sker mindre end 14 dage før kursusstart er afmelding dog ikke mulig. En kollega fra samme virksomhed kan overtage pladsen mod et gebyr på 500 kr. Gælder ikke kurser med E-learning, se punkt 1.1.

VEJ-EU forbeholder sig ret til at aflyse aktiviteter senest 30 dage før kursusstart. Deltageren får besked via mail.3. BETALING

Alle priser er eksklusive moms.

Kursuspriser er anført ved hvert kursus på www.vej-eu.dk. Prisen inkluderer digitalt kursusmateriale og forplejning i kursusperioden. Kursusprisen inkluderer desuden overnatning mellem kursusdagene, når det er anført i kursusbeskrivelsen. Ønsker deltageren ekstra overnatning, skal henvendelse ske direkte til kursusstedet.

Faktura fremsendes digitalt til den faktura e-mail eller EAN-nummer, der blev oplyst ved bestilling af kurset. Angives ukorrekte tilmeldingsoplysninger, der medfører fremsendelse af ny kreditnota/faktura, faktureres et gebyr på 200 kr.

  • Ved manglende betaling af faktura til den anførte betalingsfrist fremsendes rykker 1 uden gebyr og renter.
  • Betales fakturaen fortsat ikke, fremsendes rykker 2 med inkassovarsel. 
         Rykker 2 pålægges et gebyr på 310 kr. samt 2% rente pr. påbegyndt måned efter forfald.
  • Hvis faktura med gebyr og renter ikke betales, overgår fakturaen til inkasso uden yderligere varsel.

 

4. KONTAKTOPLYSNINGER

VEJ-EU - Vejsektorens Efteruddannelse
Guldalderen 12, 2640 Hedehusene
Tlf. 7217 0217
CVR.: 86632012
EAN: 5790001900410
E-mail: info@vej-eu.dk

Opdateret den 28. januar 2021

 


Ramme til indhold