Klimatilpasning

Vis kurser

Klimatilpasning

- fordi klimaændringerne kræver nye løsninger

Der investeres lige nu massivt i ombygning og nybygning af både veje, stier, pladser og andre områder, så de kan modstå og håndtere de klimaforandringer, der forårsager flere og flere tilfælde af blandt andet skybrud og oversvømmelser.

Da projektering, anlæg og drift af klimatilpasningstiltag er relativt nyt, høstes der konstant vigtige erfaringer fra både større og mindre projekter rundt om i Danmark.

Vi har samlet disse erfaringer i forskellige kurser og konferencer, der har til formål at klæde dig på med den nyeste viden omkring projektering, anlæg og drift af permeable befæstelser, regnbede, grøfter, wadi'er og andre typer anlæg til afledning af regnvand lokalt (LAR) eller andre typer tiltag som forsinkelse og opmagasinering af regnvandet for at mindske tilstrømningen til de eksisterende afløbsledninger og andre afvandingsanlæg.

I 2018 åbnede vi for vores Vej- og klimakoordinatoruddannelse, som i foråret 2020 har gennemgået en total revision. Det betyder, at kursusindholdet er helt nyt i forhold til den tidligere uddannelse. Uddannelsen er målrettet projektledere og projekteringsansvarlige, der arbejder i krydsfeltet mellem vej- og afløbsprojekter, dvs. primært hos kommuner, forsyningsselskaber og rådgivere. Netop det tværfaglige aspekt i klimatilpasningsprojekterne er nyt, fordi de rigtige løsninger oftest afhænger af mange givne parametre på den aktuelle lokation. Helt fra designfasen er man nødt til at have et samarbejde mellem såvel planlæggere, landskabsarkitekter, ingeniører osv. for i fællesskab at finde de rigtige løsninger. Derfor er mange af vores kurser inden for klimatilpasning også velegnede til byplanlæggere og landskabsarkitekter, som kan få den nødvendige tekniske indsigt. 

Vores kurser har forskellige vinkler og tilgang til klimatilpasningsområdet – nogle er baseret på eksempler fra konkrete klimatilpasningsprojekter, andre er mere overordnede – men vores undervisere er alle eksperter, der til daglig arbejder inden for det område, de underviser i. For at hjælpe deltageren i at vælge de rette kurser, har vi ved hvert kursus angivet, om kurset er på:

  • Grundlæggende niveau - for dig med ingen eller begrænset viden om området
  • Udvidet niveau - for dig med kendskab til grundbegreber og med praktisk erfaring med klimatilpasning
  • Ekspertniveau - for dig som har stor erfaring med klimatilpasning


Vil du vide mere om klimatilpasning i Danmark, så besøg eventuelt klimatilpasning.dk, laridanmark.dk og regnvandskvalitet.dk.


For yderligere information kontakt:

Hanne Tuegaard 
Tlf. 20 60 48 35
hanne@vej-eu.dk

Kursustitel Dato Varighed Sted

De nyeste artikler fra Trafik & Veje om Klimatilpasning