Mobilitet og fremkommelighed

Vis kurser

Mobilitet og fremkommelighed

- får betydning for fremtidens infrastruktur

I Danmark får vi flere og flere personbiler samtidig med, at vi kører længere og oftere. I løbet af de sidste 10 år er antallet af personbiler steget ca. 20 % - svarende til omkring 500.000 flere personbiler. Den 1. januar 2018 var der i alt 2.530.047 personbiler på de danske veje, mod 2.068.493 i 2008. Samtidig med denne udvikling er den kollektive trafik blevet dyrere, og den når færre danskere uden for hovedstadsområdet.

Men selv i hovedstadsområdet vokser trafikken også voldsomt. Udfordringen med at sikre danskernes mobilitet og fremkommelighed bliver altså større og mere kompliceret. Derfor tilbyder vi forskellige typer af kurser, som klæder dig endnu bedre på til at arbejde med disse udfordringer.

Vores kurser fokuserer på at:

  • Sikre fornuftig kapacitet på det eksisterende vejnet
  • Planlægge og udnytte det kollektive transportsystem bedre
  • Gøre det attraktivt for borgerne at cykle - eller bruge andre typer af trafik (fx delebiler) for at sikre en højere fremkommelig for alle
  • Ændre holdninger og vaner hos borgerne ved hjælp af nudging og adfærdsændringer
  • Præsentere rammer og udfordringer for bilfrie byer og derved øge fremkommeligheden for alle

Vil du vide mere om de udfordringer, vi danskere står overfor, når vi snakker mobilitet og fremkommelighed, så læs mere her.

Kig på listen herunder og send os gerne en mail, hvis du har et forslag til nyt kursus!


For yderligere information kontakt:

Hanne Tuegaard 
Tlf. 20 60 48 35
hanne@vej-eu.dk

Kursustitel Dato Varighed Sted

De nyeste artikler fra Trafik & Veje om Mobilitet og fremkommelighed