Trafiksikkerhed

Vis kurser

Trafiksikkerhed

- én ulykke er en for meget

Arbejder du med projektering, drift, myndighedsgodkendelse, trafikplanlægning eller signalanlæg, ved du sikkert også, at trafiksikkerhed er et af de primære mål og et af de absolut vigtigste områder inden for trafikplanlægning. Der sker desværre fortsat for mange trafikulykker med alt for mange dræbte, alvorligt og lettere tilskadekomne, og vi ser desværre også, at udviklingen går i den forkerte retning i nogle steder af landet.

Trafikulykker kan have store menneskelige omkostninger. Men samfundsøkonomisk er der også mange penge at spare, hvis ulykkerne kan forebygges eller reduceres i alvorlighed.

Derfor er der behov for nyeste viden inden for området. På vores kurser får du bl.a. inspiration fra den nyeste viden om analysemetoder og tiltag, og kurserne bygger på materialet fra vejregelgruppen, som du finder her. Vores kurser og uddannelser er udviklet med fokus på, at du lærer at forstå og analysere dig frem til, hvordan trafikulykker kan forebygges, samt bedre til at analysere og vurdere, hvilke løsninger du skal vælge for at opnå god sikkerhedsmæssig effekt i forhold til anlægsomkostninger og drift. Forebyggelse af trafikulykker handler især om at blive bedre i stand til at risikovurdere og forudse trafikantadfærd, så vi i forbindelse med trafikplanlægning kan øge sikkerheden på vejene, allerede inden ulykkerne sker. Samtidig udvikles der hele tiden nye metoder til ulykkesbekæmpelse med vej- og trafiktekniske midler, som kan reducere antallet af ulykker i særligt farlige kryds eller på grå vejstrækninger.

Vi tilbyder kurser inden for trafiksikkerhed uanset hvilket vidensniveau du har brug for. For at give dig et hurtigt overblik over de forskellige kursers faglige niveau, har vi inddelt dem i 3 niveauer:

  • Grundlæggende niveau - for dig med ingen eller begrænset viden om området.
  • Udvidet niveau - for dig med kendskab til grundbegreber inden for trafiksikkerhed og med praktisk erfaring med trafiksikkerhedsarbejde
  • Ekspertniveau - for dig som har stor erfaring med trafiksikkerhedsarbejdet

Hvis du ønsker at se, hvor ofte vi udbyder de enkelte kurser frem til 2022, og hvilket niveau hvert kursus har, kan du finde et skema her.

Arbejder du med trafiksikkerhed, så bør du lige kigge på verdens bedste trafiksikkerhedshåndbog.

Kan du ikke finde det, du søger her på siden, så skriv en mail til os.


For yderligere information kontakt:

Hanne Tuegaard 
Tlf. 20 60 48 35
hanne@vej-eu.dk

Kursustitel Dato Varighed Sted

De nyeste artikler fra Trafik & Veje om Trafiksikkerhed