Studerende

Ramme til billedbanner

 

REJSELEGAT

Studerende, der er i sidste del af studiet og ønsker at specialisere sig inden for vej- og trafikområdet, kan søge støtte til en studierejse. Formålet kan enten være at studere vej- og trafikforhold i form af et praktikophold eller som led i et speciale eller afgangsprojekt. Du kan også søge støtte til studieophold af længere varighed, f.eks. et semester på et udenlandsk universitet. Studerende, der modtager et legat, forpligter sig til at holde et oplæg med tilhørende notat om udbyttet.

Din ansøgning skal indeholde kontaktoplysninger, dokumentation for studiet og en anbefaling fra en faglærer. Desuden skal en motiveret ansøgning vedhæftes. Der er ikke noget ansøgningsskema. Det ansøgte beløb kan alene dække direkte udgifter (rejse, ophold, deltagergebyr), og der kan søges om op beløb op til 25.000 kr.

Ansøgningen sendes til info@vej-eu.dk, senest den 1. juni hvert år.


GRATIS KURSUSDELTAGELSE

Studerende, der har grundfag i vej- mobilitets- eller trafikfag, og som er interesseret i at uddanne sig inden for vej- mobilitets- og trafikområdet, kan søge om at deltage gratis på et af VEJ-EU's kurser. Deltagelse inklusiv kursusmateriale, ophold og forplejning er gratis, dog dækkes transportudgifter ikke.

Ansøgningen skal indeholde kontaktoplysninger og dokumentation for studiet. Desuden skal der vedhæftes en motiveret ansøgning. Der er ikke noget ansøgningsskema. Der kan løbende ansøges om deltagelse, dog skal ansøgningen sendes til VEJ-EU senest to måneder før gennemførelse af det kursus, der ansøges om.

Ansøgningen sendes til info@vej-eu.dk.


VISION FOR VEJ-EU'S REJESELEGAT
Visionen er at fremme et højt fagligt niveau for studerende inden for vej- og trafiksektoren ved at give dem mulighed for at deltage i aktiviteter, projekter eller uddannelse.

STØTTEMIDLER FRA VEJ-EU
VEJ-EU hensætter årligt et beløb til støttemidler. Beløbet vil afhænge af VEJ-EU's generelle økonomi, og det endelige beløb besluttes hvert år af bestyrelsen. Andre virksomheder og organisationer, såvel offentlige som private, kan søge støttemidler.

FORMÅLET MED VEJ-EU'S STØTTEMIDLER
Formålet med VEJ-EU's støttemidler er at yde støtte til studerende, der følger undervisningen i vej- eller trafikfag på en videregående uddannelse. Der kan søges støtte til:

  • Studieophold ved et udenlandsk universitet
  • Praktikophold i udlandet
  • Deltagelse på et af VEJ-EU's kurser


STØTTEMIDLER FRA VEJ-EU'S ADMINISTRATION
Bevillingen foretages af en gruppe nedsat af VEJ-EU's bestyrelse. Gruppen har repræsentanter fra VEJ-EU's bestyrelse og sekretariat.


DOWNLOAD LÆREBØGER

Lærebog i vejgeometri / textbook of road geometry, Marianne Rask, VEX-consult

"Veje og Stier" redigeret af Bent Thagesen (Polyteknisk Forlag 2006)

"Vejtrafik" redigeret af Harry Lahrmann & Steen Leleur (Polyteknisk Forlag 1997)

Ramme til indhold