Hvem er vi

Ramme til billedbanner

VEJ-EU's formål er at understøtte behovet for ny viden og skubbe til den tekniske udvikling inde for vejsektoren gennem vidensdeling og kurser.


KURSER

VEJ-EU udbyder kurser på dansk. Kurserne i Vejen som arbejdsplads - TRIN I tilbydes, udover på dansk, også på polsk og engelsk. Behovet for kurser afdækkes gennem afholdelse af mindre seminarer og workshops. Behovet for nye kurser vurderes ud fra interessen for nye emner på seminarer. Nye kurser introduceres som hovedregel kun, når der har været afholdt et eller flere seminarer. VEJ-EU ønsker at bruge eksperter og gode formidlere som undervisere på kurserne. Det er tilbagemeldingerne fra seminarerne, der bruges til at vurdere dette.


VIDENSFORMIDLING

VEJ-EU formidler viden gennem seminarer, workshops og netværksmøder, på hjemmesider og i netværksgrupper. I modsætning til kurser vil der her være tale om, at mange eksperter formidler enkeltstående bidrag til et større publikum, hvor der er fokus på gensidig udveksling af viden mellem indlægsholdere og deltagere.

Vejforum og Dansk Brodag er to vigtige og store seminarer. Det er målet at udvikle flere mindre, tekniske seminarer som et led i udviklingen af nye kurser og til videnformidling for en bredere del af infrastruktursektoren. For at styrke sektorsamarbejdet tilbyder VEJ-EU netværksmøder indenfor specifikke fagområder. Netværksmøder kan også inddrage rådgivere, entreprenører og leverandører for at øge kendskabet til nye teknikker, produkter og planlægningsmetoder.


ORGANISATION

VEJ-EU er en selvstændig forening dannet af vejsektoren. Foreningens medlemmer er Vejdirektoratet, Kommunernes Landsforening, DI Dansk Byggeri, Asfaltindustrien, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Ingeniørskolernes Lærerforening for Vej- og Trafikteknik (ILVT). VEJ-EU ledes af en bestyrelse med en formand og otte bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af foreningens medlemmer.


Læs VEJ-EU's vedtægter her

Ramme til indhold