Plan og trafik

Vis kurser

Plan og trafik

Du skal leve op til mange krav og udfordringer, og derfor skal du holde dig opdateret med den seneste nye viden. VEJ-EU tilbyder en lang række kurser, konferencer og uddannelser inden for planlægning og trafik med fokus på de danske vejregler.


LOVE OG REGLER
VEJ-EU tilbyder en række juridiske endagskurser. Kursusprogrammet er opdelt, så der i stedet for lovtitler er fokus på emner. Der er ”en rød tråd” gennem kurserne, og man kan med fordel tage flere kurser – men der er også mulighed for at tage et enkelt kursus.

 • Grundlæggende vejjura
 • Planlægning af veje
 • Anbringelse og flytning af ledninger
 • Vejens anvendelse
 • Vejens ejere, brugere og naboer
 • Miljølovgivning for vejmyndigheder
 • Vejforvaltningsret, kommunalret og klager

Se en samlet liste med de aktuelle kurser her.

De juridiske kurser suppleres af konferencen VEJJURADAGEN, som opfølgning på og uddybning af årets vejjura-emner på Vejforum.

 

MOBILITET OG FREMKOMMELIGHED
Udfordringen med at sikre danskernes mobilitet og fremkommelighed bliver større og mere kompliceret. Derfor tilbyder vi forskellige typer af kurser, som klæder dig på til at arbejde med disse udfordringer. Kurserne fokuserer på at:

 • Sikre fornuftig kapacitet på det eksisterende vejnet
 • Planlægge og udnytte det kollektive transportsystem bedre
 • Gøre det attraktivt for borgerne at cykle - eller bruge andre typer af trafik (fx delebiler) for at sikre en højere fremkommelig for alle
 • Sikre tilgængelighed for alle, bl.a. gennem en certificeret revisoruddannelse
 • Ændre holdninger og vaner hos borgerne ved hjælp af nudging og adfærdsændringer
 • Præsentere rammer og udfordringer for bilfrie byer og derved øge fremkommeligheden for alle

Se vores aktuelle liste med tilgængelighedsrevisorer


TRAFIKSIKKERHED
Trafikulykker kan have store menneskelige omkostninger. Samfundsøkonomisk er der mange penge at spare, hvis ulykkerne kan forebygges eller reduceres i alvorlighed. Vores kurser er udviklet, så du lærer at forstå og analysere, hvordan trafikulykker kan forebygges. Du bliver bedre til at finde effektive løsninger i forhold til anlægsomkostninger og drift.

Forebyggelse af trafikulykker handler især om at blive bedre i stand til at vurdere risiko og forudse trafikantadfærd. Målet er at øge sikkerheden på vejene, allerede inden ulykkerne sker. Nye metoder til ulykkesbekæmpelse kan reducere antallet af ulykker i særligt farlige kryds eller på grå vejstrækninger.

Kurserne bygger på materialet fra vejregelgruppen

Se Vejdirektoratets liste med certificerede trafiksikkerhedsrevisorer

 

YDERLIGERE INFORMATION

Kan du ikke finde det, du søger her på siden, så skriv en mail til os.


Carsten Bredahl Nielsen
Tlf. 20 60 48 31
carsten@vej-eu.dk

 

Kursustitel Dato Varighed Sted

De nyeste artikler fra Trafik & Veje om Plan og trafik