Nye kurser

Ramme til billedbanner

NYE KURSER

Se listen med helt nye kurser, som tager afsæt i branchens aktuelle behov for kompetencer:

Workshop om afmærkning af vejarbejder - virksomhedskursus

Hele året

Du tilbydes en virksomhedsrettet workshop til dine medarbejdere, som opnår mere viden om afmærkning af vejarbejder.

Læringen tager afsæt i lokale forhold, som du sammen med underviseren udpeger som særligt interessante i forhold til netop jeres arbejde. Der arbejdes med gruppearbejde suppleret med enkelte faglige oplæg.

Workshoppen kan give medarbejdere et supplement til Vejen som arbejdsplads, men kan også fungere som et fagligt løft til medarbejdere, der ikke er certificerede.

Grøn omstilling i vejsektoren (webinar)

24. november 2022

Hør Søren Have, Concito, give sit bud på, hvordan vejbranchen kan bidrage til fremtidens grønne mobilitet.

VEJ-EU sætter fokus på fremtidens vejsektor med en række webinarer.

Vejarbejde uden ulykker - sikkerhedskonference 2022

28. september 2022

VEJ-EU's sikkerhedskonference er tilbage under nyt navn, Vejarbejde uden ulykker. Konferencen afholdes i Middelfart den 28. september 2022, og her vil du få mulighed for at høre, hvordan branchen vil håndtere de store udfordringer, som vi står overfor de kommende år. Bl.a. vil du høre om mulighederne for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft til projekterne, og hvilke sikkerhedsmæssige problematikker det giver. Ligeledes vil du få indblik i, hvordan Københavns Kommune griber opgaven med udskiftning og vedligeholdelse af fjernvarmen an, da byen stadig skal være så fremkommelig og sikker som mulig – både for vejarbejdere og trafikanter.

Fremtidens trends indenfor vejsektoren (webinar)

15. september 2022

Fremtidsforsker Louise Lind løfter sløret for fremtidens transportbehov og du får bl.a. svar på, hvordan du skal forholde dig i mødet mellem de gamle og de nye spilleregler.

VEJ-EU sætter fokus på fremtidens vejsektor med en række webinarer.

Klimahensyn i anlægsprojekter - udførelse

15. juni 2022

Du lærer, hvordan du ved udførelse kan indarbejde klimahensyn i dit projekt og om klimahensyn i entreprenørens leverancer.  Hvad går de ud på, og hvordan kan der følges op? Du lærer, hvordan du indarbejder klimahensyn i entreprenørudbud, herunder overvejelser om krav og tildelingskriterier. Samtidig får du brugbare retningslinjer for økonomi og proces.

Du bliver i stand at følge op på, om klimahensyn er indarbejdet tilfredsstillende.


Persondata for vejmyndigheder i praksis

15. juni 2022 

Efter kurset kan du blandt andet svare på, Hvornår og hvorfor persondataretten er relevant ved administration af veje, fx i forbindelse med tilladelser til særlig råden, gravetilladelser mv. Hvordan de grundlæggende persondataretlige principper overholdes, herunder ved brug af sagsbehandlingssystemer og hvordan man i praksis ved, om der er hjemmel til at behandle personoplysninger i en konkret sag på vejområdet.

Grundlæggende vejjura

8. juni 2022

Du kommer op i helikopteren og ser på, hvor de forskellige regler findes. Det er ikke målet, at du skal ned og se på ret mange af de enkelte regler. Men du finder ud af, at de er der, hvor de er, og hvordan du finder dem.

Du vil få en række redskaber og opmærksomhedspunkter, som bidrager til, at afgørelserne træffes på et mere sikkert grundlag.

Klimahensyn i anlægsprojekter - projektering

18. maj 2022

Du lærer, hvordan du ved projektering kan indarbejde klimahensyn i dit projekt og om klimahensyn i rådgiverydelser. Hvad går de ud på, og hvordan kan der følges op? Du lærer, hvordan du indarbejder rådgiverydelserne i rådgiverudbud og hvordan rådgiverens ydelser indarbejdes i entreprenørudbud. Samtidig får du brugbare retningslinjer for økonomi og proces.

Du bliver i stand at følge op på, om klimahensyn er indarbejdet tilfredsstillende.                                                                                                                                                                                                                             

Miljølovgivning for vejmyndigheder

5. maj 2022

Kurset er målrettet kommunale vejchefer og sagsbehandlere i de kommunale vejafdelinger, der arbejder med teknik og lovgivning på et komplekst område, hvor miljø og klimatilpasning får stadig større betydning. Kurset vil også være relevant for rådgivere og private aktører, der arbejder med miljøgodkendelser og klimatilpasning.

Ramme til indhold