Trin I eller Trin II

Ramme til billedbanner

FORMELLE KRAV

Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til, at alle der arbejder på vejarealer eller langs statsejede veje, skal have gennemført kurset Vejen som arbejdsplads inden for de sidste 5 år. Det samme krav stiller en række kommuner til deres entreprenører og egne medarbejdere.

Målsætningen med kurserne Vejen som arbejdsplads er primært at øge sikkerheden for alle, der arbejder på vejene i Danmark.

VEJ-EU TILBYDER TRIN I OG TRIN II KURSER

På Trin I lærer du om reglerne for afmærkning af veje.

På Trin II lærer du om forståelse af vejarbejder set fra både trafikantens og medarbejderens side.

Lidt enkelt forklaret drejer Trin I sig om at lære regler og Trin II drejer sig om at lære at bruge reglerne.
Du skal deltage fysisk og bestå Trin I kurset, før du kan deltage i Trin II kurset. Hvis du ikke har erfaringen med området, anbefaler vi, at der går tre måneder mellem de to kurser.

AMU-kurset Vejen som arbejdsplads er ikke adgangsgivende for TRIN II kurset.

Læs Vejdirektoratets krav til kursusdeltagelse her

Ramme til indhold